JAK ZADAT K PRACOVNÍKOVI VÝJEZDNÍ ADRESU

Změněno dne Wed, 19 Oct 2022 v 12:45 PM

Všem pracovníkům se v realizaci automaticky vyplňuje výjezdní adresa, kterou jste zadali k pracovišti. Pokud nevyužíváte jinou adresu, tento postup nebudete potřebovat.

Pokud požadujete, aby se pracovníkovi v realizaci předvyplňovala jiná výjezdní adresa než ta, kterou jste vyplnili u pracoviště, můžete mu ji nastavit individuálně.

Pro přidání výjezdní adresy k pracovníkovi jej vyberte v seznamu a klepněte na tlačítko Opravit

(KDE? Nástroje – Nastavení systému – Uživatelé a přístupová právaPracovníci terénní péče)

V otevřeném okně klepněte u dalšího nastavení na volbu Jiná a zadejte adresu, která se má pracovníkovi předvyplňovat. Uložte klepnutím na OK.

Po uložení se pracovníkovi bude předvyplňovat tato adresa, bude mít však vždy možnost adresu ručně změnit na tu, kterou máte vyplněnou u pracoviště.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit