Obsah

Nastavení adresy poskytované péče

Adresu poskytované péče zadáte v podsekci Adresy a terény zdravotní péče pomocí tlačítka Zadat k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Osobní údaje)


Pokud měníte již zadanou adresu (například doplňujete ručně GPS souřadnice) vždy použijte tlačítko Opravit.

Jak správně zapsat adresu?

  • ulice zadávejte pod celým názvem, nepoužívejte zkratky (př. TGM č. 401). Zkratky používejte pouze v případě, pokud se opravdu jedná o oficiální název,
  • městské části oddělujte od názvu obce čárkou, pokud má městská část i číslo, pak použijte „-„ (př.  Praha, Chodov nebo Praha 4 – Chodov)
  • číslo popisné a číslo orientační zadejte ve správném pořadí,
  • pokud obce nemají žádné názvy ulicí, do políčka Ulice zadejte pouze číslo popisné/orientační,
  • uvádějte správné PSČ,
  • nezapisujte do adresy žádné názvy objektů (př. UVN Praha),
  • před číslo popisné nedopisujte „č.“,
  • do adresy nepiště žádné poznámky, pro poznámku používejte pole k tomu určené,
  • pozor si dejte i na překlepy.

V otevřeném okně můžete adresu vepsat ručně nebo načíst již existující z předchozí podsekce Adresy pomocí tlačítka . Dále můžete do pole Poznámka uvést informace, které se budou zobrazovat sestřičce před návštěvou tohoto klienta. Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na OK.


K zadané adrese se automaticky dopočítají souřadnice. Tyto souřadnice si prosím vždy překontrolujte.

Pokud chcete zadat vlastní GPS, můžete tak učinit po kliknutí na ikonu zámku. V takovém případě bude systém vypočítávat vzdálenosti mezi klienty na základě Vámi vložených GPS souřadnic.


Nastavení terénu

Terén, do kterého chcete klienta zařadit upravíte v podsekci Adresy a terény zdravotní péče pomocí tlačítka Zadat k datu.

(Kde? Klienti – Karta klienta – Osobní údaje)

Terén zadáváte vždy k určitému datu, může se tedy časem měnit. Zadejte datum, od kdy se má změna projevit. Pomocí tlačítka Přidat pak změnu zadejte.

Pokud máte klienta načteného v Plánu návštěv a následně u něj změníte terén, do kterého se má načítat, neprojeví se tato změna v plánu zpětně. Projeví se až od nového, dosud nenačteného dne.

U terénu můžete také určit výchozího pracovníka, ke kterého se bude klient při plánování automaticky načítat. Pokud se u klienta sestry střídají a není možné určit výchozí, ponechejte Kdokoliv.

U klienta můžete mít zadaných více terénů zároveň. Například pokud používáte jiný terén pro pracovní dny a jiný pro víkendy. Pak u klienta zadejte oba dva.

Jakmile budete hotoví, uložte klepnutím na OK.