Každý záznam, který zapisujete v informačním systému CYGNUS 2 v sekcích:

Ostatní dokumentace (Kde? Klienti – Karta klienta)
Záznamy a dokumenty (Kde? Klienti – Karta klienta – Vyúčtování)
Záznamy péče (Kde? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace)
Realizace ošetřovatelské péče (Kde? Klienti – Karta klienta – Ošetřovatelská dokumentace)
Záznamy péče (Kde? Klienti – Karta klienta – Nutriční dokumentace)

…můžete připomenout tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na jeho řádek a z nabídky zvolíte Připomenout.Vyberte datum, kdy má připomínka dorazit, zatrhněte uživatele, jimž má připomínka dorazit, a potvrďte klepnutím na OK.