Vyúčtování

Změněno dne Fri, 15 Mar 2024 v 02:55 PM

OBSAH


Vyúčtování je nástroj, který umožňuje vyúčtovat klientům poskytované služby.

Stvrzenka pro klienta

V ORIONu jste pro klienta vystavovali pokladní doklad. V CYGNUS je tento doklad nahrazen stvrzenkou, která má stejnou funkci.


 

Pokud chcete klientovi stvrzenku vystavit, pak ve Vyúčtování klikněte na Tisknout a vyberte Vyúčtování pro klienta za měsíc hotově.Vyberte Období, Poskytovanou službu a klienta, pro kterého stvrzenku chcete vystavit a stiskněte Další.Zobrazenou stvrzenku můžete exportovat nebo vytisknout.

Odeslání vyúčtování klientovi

Abyste klientovi mohli vyúčtování elektronicky odeslat, musí mít na kartě nastavené (Karta klienta > Vyúčtování > Nastavení > Údaje pro příchozí platby > Opravit) elektronické převzetí vyúčtování a email, na který se má vyúčtování odesílat. Dále je potřeba mít v nastavení nákladového střediska vyplněné číslo účtu (Nastavení > Klienti > Vyúčtování > Nákladová střediska a provozní pokladny > Tlačítko Opravit > Číslo účtu pro export). 

Pokud chcete klientovi zaslat vyúčtování služeb elektronicky, klikněte na Operace a zvolte Odesílání vyúčtování.Nyní zvolte Období, za které chcete vyúčtování poslat a klikněte na Odeslat vyúčtování.Vyberte typ tikové sestavy > některé sestavy je potřeba nejprve nastavit > Poté kliknete na OK 


K dispozici jsou tyto tiskové sestavy: Vyúčtování pro klienta, Vyúčtování pro klienta za měsíc bezhotovostně, Vyúčtování služby.Zatrhnete klienty, kterým má být vyúčtování odesláno a kliknete na odeslat. Novinka! Před odesláním tiskových sestav emailem si můžete prohlédnout náhled tiskových sestav ve formátu, jak budou odeslány klientům.Odeslání vyúčtování i dalším kontaktním osobám

Pro odesílání vyúčtování emailem kontaktním osobám platí stejná pravidla nastavení systému jak odesílání samotnému klientovi. (viz odstavec výše)

Důležité je mít také nastaveny emaily u kontaktních osob. KDE? Karta klienta > Kontaktní osoby. Poté je možné vybrat dalšího příjemce. JAK? Karta klienta > Vyúčtování > Nastavení > Údaje pro příchozí platby > Opravit.V následujícím okně vyberte možnost převzetí vyúčtování elektronicky a zatrhněte další příjemce.Hotovo, pro odeslání vyúčtování pokračujte dle nápovědy výše. 

Zadání příjmové platby

Pokud chcete zadat příjmovou platbu, klikněte na Operace a zvolte Platby.
V okně Platby klikněte na Přidat a vyberte Příjmový doklad.Zatrhněte klienta, kterému chcete zadat platbu. Zkontrolujte částku a klikněte na Další. Nyní vyberte Datum a Způsob platby popř. doplňte chtěné rozšiřující informace (Hromadný text, Přijato od). Zadání platby dokončete stiskem OK.Alternativami pro zadání příjmové platby jsou Platby klienta (pravé tlačítko myši v políčku Platby u vybraného klienta > Zobrazit detail > Přidat > Příjmový doklad) nebo Karta klienta (Karta klienta > Vyúčtování > Platby > Přidat > Příjmový doklad).

Uzavření měsíce

Aby Vyúčtování fungovalo tak jak má, nezapomeňte vždy na konci aktuálního měsíce provést jeho uzavření.

Samotné uzavření provedete následovně. V pravém horním rohu vyberte požadovaný měsíc, klikněte na Operace a zvolte Uzavřít měsíc.Uzavřený měsíc můžete samozřejmě v případě potřeby zase otevřít, a to pomocí Otevřít měsíc.

Načtení plateb ze souboru

Aby se platby ze souboru spárovaly s klienty, musí mít daní klienti, na jejich kartách, zadané variabilní symboly, pod kterými platby přicházejí.

Zadání variabilního symbolu klientovi

Otevřete kartu klienta a vyberte položku Vyúčtování. Klikněte na Nastavení a u Údaje pro příchozí platby zvolte Opravit.Vyplňte variabilní symbol klienta (VS/SS) a uložte pomocí OK.Načtení plateb ze souboru

Soubor s platbami musí být ve formátu GPC dle specifikace ABO.

Načtení plateb ze souboru začněte spuštění nástroje Načíst platby ze souboru (Klienti > Hromadné operace).Nyní vyberte soubor GPC, ve kterém jsou platby zaneseny a klikněte na Otevřít.V okně Náhled plateb ze souboru zvolte Do vyúčtování.Nechtěné platby odstraňte pomocí Vyřadit platbu.Pokud se některá z plateb nespárovala s klientem (chybí zelená fajfka), označte ji a klikněte na OpravitVyhledej a vyberte správného klienta a zvolte Další.V Opravit přiřazené platby zatrhněte položky, které mají být platbou uhrazeny. Hodnota Rozdíl, ve spodní části okna, by měla být nulová. Pokud není, klikněte v části Přiřazení plateb pravým tlačítkem myši a vyberte Rozpočítat přijatou částku. Jakmile je Rozdíl roven nule, zvolte OK.Nyní už jen klikněte na Další, případně upravte Datum, Číslo dokladu, Hromadný text a potvrďte pomocí OK.Pokud potřebujete, přehled zpracovaných plateb si vytiskněte pomocí Tisk/Rychlý tisk.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit