OBSAH


Vyúčtování je nástroj, který umožňuje vyúčtovat klientům poskytované služby.

Stvrzenka pro klienta

V ORIONu jste pro klienta vystavovali pokladní doklad. V CYGNUS 2 je tento doklad nahrazen stvrzenkou, která má stejnou funkci.


 

Pokud chcete klientovi stvrzenku vystavit, pak ve Vyúčtování klikněte na Tisknout a vyberte Vyúčtování pro klienta za měsíc hotově.Vyberte Období, Poskytovanou službu a klienta, pro kterého stvrzenku chcete vystavit a stiskněte Další.Zobrazenou stvrzenku můžete exportovat nebo vytisknout.

Odeslání vyúčtování klientovi

Pokud chcete klientovi zaslat vyúčtování služeb elektronicky, klikněte na Operace a zvolte Odesílání vyúčtování.Nyní zvolte Období, za které chcete vyúčtování poslat a klikněte na Odeslat vyúčtování.Abyste klientovi mohli vyúčtování elektronicky odeslat, musí mít na kartě nastavené (Karta klienta > Vyúčtování > Nastavení > Údaje pro příchozí platby > Opravit) elektronické převzetí vyúčtování a email, na který se má vyúčtování odesílat.

Zadání příjmové platby

Pokud chcete zadat příjmovou platbu, klikněte na Operace a zvolte Platby.
V okně Platby klikněte na Přidat a vyberte Příjmový doklad.Zatrhněte klienta, kterému chcete zadat platbu. Zkontrolujte částku a klikněte na Další. Nyní vyberte Datum a Způsob platby popř. doplňte chtěné rozšiřující informace (Hromadný text, Přijato od). Zadání platby dokončete stiskem OK.Alternativami pro zadání příjmové platby jsou Platby klienta (pravé tlačítko myši v políčku Platby u vybraného klienta > Zobrazit detail > Přidat > Příjmový doklad) nebo Karta klienta (Karta klienta > Vyúčtování > Platby > Přidat > Příjmový doklad).

Uzavření měsíce

Aby Vyúčtování fungovalo tak jak má, nezapomeňte vždy na konci aktuálního měsíce provést jeho uzavření.

Samotné uzavření provedete následovně. V pravém horním rohu vyberte požadovaný měsíc, klikněte na Operace a zvolte Uzavřít měsíc.Uzavřený měsíc můžete samozřejmě v případě potřeby zase otevřít, a to pomocí Otevřít měsíc.