OBSAH


Vyúčtování je nástroj, který umožňuje vyúčtovat klientům poskytované služby.

Stvrzenka pro klienta

V ORIONu jste pro klienta vystavovali pokladní doklad. V CYGNUS 2 je tento doklad nahrazen stvrzenkou, která má stejnou funkci.


 

Pokud chcete klientovi stvrzenku vystavit, pak ve Vyúčtování klikněte na Tisknout a vyberte Vyúčtování pro klienta za měsíc hotově.Vyberte Období, Poskytovanou službu a klienta, pro kterého stvrzenku chcete vystavit a stiskněte Další.Zobrazenou stvrzenku můžete exportovat nebo vytisknout.

Odeslání vyúčtování klientovi

Pokud chcete klientovi zaslat vyúčtování služeb elektronicky, klikněte na Operace a zvolte Odesílání vyúčtování.Nyní zvolte Období, za které chcete vyúčtování poslat a klikněte na Odeslat vyúčtování.Abyste klientovi mohli vyúčtování elektronicky odeslat, musí mít na kartě nastavené (Karta klienta > Vyúčtování > Nastavení > Údaje pro příchozí platby > Opravit) elektronické převzetí vyúčtování a email, na který se má vyúčtování odesílat.

Zadání příjmové platby

Pokud chcete zadat příjmovou platbu, klikněte na Operace a zvolte Platby.
V okně Platby klikněte na Přidat a vyberte Příjmový doklad.Zatrhněte klienta, kterému chcete zadat platbu. Zkontrolujte částku a klikněte na Další. Nyní vyberte Datum a Způsob platby popř. doplňte chtěné rozšiřující informace (Hromadný text, Přijato od). Zadání platby dokončete stiskem OK.Alternativami pro zadání příjmové platby jsou Platby klienta (pravé tlačítko myši v políčku Platby u vybraného klienta > Zobrazit detail > Přidat > Příjmový doklad) nebo Karta klienta (Karta klienta > Vyúčtování > Platby > Přidat > Příjmový doklad).

Uzavření měsíce

Aby Vyúčtování fungovalo tak jak má, nezapomeňte vždy na konci aktuálního měsíce provést jeho uzavření.

Samotné uzavření provedete následovně. V pravém horním rohu vyberte požadovaný měsíc, klikněte na Operace a zvolte Uzavřít měsíc.Uzavřený měsíc můžete samozřejmě v případě potřeby zase otevřít, a to pomocí Otevřít měsíc.

Načtení plateb ze souboru

Aby se platby ze souboru spárovaly s klienty, musí mít daní klienti, na jejich kartách, zadané variabilní symboly, pod kterými platby přicházejí.

Zadání variabilního symbolu klientovi

Otevřete kartu klienta a vyberte položku Vyúčtování. Klikněte na Nastavení a u Údaje pro příchozí platby zvolte Opravit.Vyplňte variabilní symbol klienta (VS/SS) a uložte pomocí OK.Načtení plateb ze souboru

Soubor s platbami musí být ve formátu GPC dle specifikace ABO.

Načtení plateb ze souboru začněte spuštění nástroje Načíst platby ze souboru (Klienti > Hromadné operace).Nyní vyberte soubor GPC, ve kterém jsou platby zaneseny a klikněte na Otevřít.V okně Náhled plateb ze souboru zvolte Do vyúčtování.Nechtěné platby odstraňte pomocí Vyřadit platbu.Pokud se některá z plateb nespárovala s klientem (chybí zelená fajfka), označte ji a klikněte na OpravitVyhledej a vyberte správného klienta a zvolte Další.V Opravit přiřazené platby zatrhněte položky, které mají být platbou uhrazeny. Hodnota Rozdíl, ve spodní části okna, by měla být nulová. Pokud není, klikněte v části Přiřazení plateb pravým tlačítkem myši a vyberte Rozpočítat přijatou částku. Jakmile je Rozdíl roven nule, zvolte OK.Nyní už jen klikněte na Další, případně upravte Datum, Číslo dokladu, Hromadný text a potvrďte pomocí OK.Pokud potřebujete, přehled zpracovaných plateb si vytiskněte pomocí Tisk/Rychlý tisk.