Jakmile dostanete povel k provádění hodnocení sebe, kolegů, případně podřízený, přejděte do nástroje Můj Cygnus. Přejděte do podsekce Hodnocení.

(KDE? Můj Cygnus – Vzdělávací plány – Hodnocení)

 

V seznamu jsou zobrazeny všechna hodnocení, která doposud nebyla dokončena. Poklepáním otevřete to, které chcete provést.


Procházejte jednotlivé sekce a zatrhujte správnou odpověď nebo zapište text.

Až budete hotovi, uložte klepnutím na OK.

Stejným způsobem dokončena všechna hodnocení, dokud nebude tabulka prázdná.