Jak standardně ukončit poskytování zdravotní péče


Ukončení klienta můžete provést hned z několika důvodů. Nejčastějším je ukončení z důvodu úmrtí.

Ukončení klienta na zdravotnickém pracovišti proveďte v okně Přehled klientů. Označte klienta, klepněte na tlačítko Odebrat a vyberte možnost Ukončit pracoviště.

V otevřeném okně zapište datum ukončení a klepněte na tlačítko OK.

Hotovo, tímto krokem jste ukončili klienta.

Jak provést odstranění chybného či zrušeného nástupu

Došlo-li k chybě zadání nebo klient nástup zrušil, označte klienta v seznamu klientů, klepněte na tlačítko Odebrat a z nabídky zvolte Zrušit nástup.

(Kde? Klienti – Přehled klientů zdravotní péče)

Jen pro jistotu se vás zeptáme, zdali nástup skutečně chcete zrušit. Potvrďte tedy klepnutím na tlačítko OK.