Formuláře sociální dokumentace

Změněno dne Fri, 08 Mar 2024 v 01:56 PM

OBSAH

Jak sestavit klientovi formulář

Tento postup platí pro případy, kdy přidáváte klientovi formuláře úplně nové, které u klienta doposud nebyly vedeny. V CYGNUS můžete pro klienta vytvořit:

  • Vymezení schopností klienta zvládat základní životní potřeby
  • Test funkční míry nezávislosti FIM
  • Hodnocení rizika pádů
  • Hodnocení rizika vzniku dekubitů
  • MMSE
  • Záznam o průběhu adaptace

Formuláře přidávejte na kartě klienta v podsekci Formuláře klienta klepnutím na tlačítko Přidat a výběrem požadovaného formuláře.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Formuláře klienta)

 

Ve formuláři nejprve zkontrolujte a případně upravte datum platnosti a případně upravte datum kontroly, kdy chcete, aby se vám konec platnosti připomenul (přednastavujeme vám délku platnosti minus týden).

Procházejte jednotlivé sekce a formulář vyplňujte buď zatržením správné možnosti nebo výběrem z nabídek.

Hotový formulář musí mít vyplněny všechny hodnoty. Poté jej uložte klepnutím na OK.

Jak aktualizovat formulář klienta

Tato nápověda vám ukáže jak aktualizovat formuláře při změně stavu klienta nebo na základě vnitřních pravidel a směrnic, které četnost aktualizací definují.

Označte existující formulář a klepněte na tlačítko Zadat nový formulář k datu.

(Kde? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Formuláře klienta)

 

V otevřeném okně formuláře upravte hodnoty, které se změnily oproti předchozímu formuláři (pokud se nic nezměnilo, ponechejte).

Poté uložte klepnutím na OK.

Formuláře bude mít u sebe označení, jestli se klient zlepšil, nebo zhoršil ve srovnání s předchozím formulářem.

Jak sledovat vývoj u klienta dle formuláře

Při jednotlivých aktualizacích vzniká u každého formuláře automatické grafické znázornění vývoje u klienta.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Formuláře klienta)

Vývoj všech změn naleznete pod tlačítkem Historie.

V tomto okně je vývoj klienta znázorněn graficky.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit