Obsah

Přidání průkazu

Přidejte průkaz pomocí tlačítka Přidat v podsekci Průkazy.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Osobní údaje).V otevřeném okně vyberte nejprve typ průkazu a dále pokračujte doplněním dalších údajů, pokud je sledujete. Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na OK.


 

V případě, že si uvedete datum platnosti, v nástroji Upozornění budete zavčasu upozorněni na končící platnost průkazu.


Oprava/odebrání průkazu

Pokud dojde ke změně existující průkazu (např. nová platnost, změna čísla), označte průkaz a klepněte na Opravit. V případě zrušení průkazů, jej jednoduše smažte tlačítkem Odebrat.