Obsah

Základní informace

Přehled klientů naleznete v nabídce Klienti.

(Kde? Klienti – Klienti sociální péče)


 

Zaměřte svou pozornost v přehledovém okně Přehled klientů zejména na:


 

VYHLEDÁVACÍ POLE V LEVÉM HORNÍM ROHU | Slouží k vyhledání libovolné informace, kterou je možné v zobrazeném seznamu klientů a jejich informací nalézt. Stačí hledané heslo zapsat a chvíli počkat na zobrazení výsledků.

TLAČÍTKA PRO SPRÁVU KLIENTŮ V LEVÉM DOLNÍM ROHU | Tedy k evidenci nástupů, ukončení a k editaci údajů.

TLAČÍTKA PRO ZMĚNU ZOBRAZENÍ PŘEHLEDU KLIENTŮ V PRAVÉM DOLNÍM ROHU | Díky těmto tlačítkům můžete filtrovat klienty, nebo změnit zobrazené sloupce s informacemi o klientech v tabulce. 

DETAILNÍ INFORMACE O KLIENTOVI KTERÝ JE PRÁVĚ OZNAČEN V PRAVÉ ČÁSTI OKNA | Zde jsou vidět některé údaje z karty klienty za klienta, kterého jste v přehledu právě označili. 

Jak filtrovat klienty

K zobrazení pouze vybraných klientů, kupříkladu z konkrétního oddělení, použijte tlačítko Filtr.

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče)


 

V otevřeném okně zvolte, co chcete filtrovat a klepněte na tlačítko OK (nebo vše zrušte klepnutím na Storno)


To že filtr neodpovídá výchozímu stavu, dává program najevo zabarvením tlačítka.


 

Filtr zrušíte opětovným klepnutím na tlačítko Filtr. V otevřeném okně klepněte na tlačítko Výchozí a poté na tlačítko OK.Jak upravit zobrazené sloupce

Sloupce, které v přehledu klientů vidíte, můžete upravit dle vlastní potřeb klepnutím na tlačítko Nastavení pohledů a výběrem Výběr sloupců z nabídky.

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče)


V otevřeném okně si nejprve zvolte oblast, ze které chcete sloupce vybírat.


 

Pokračujte hledáním údajů a přesunem do pravé části okna, která reprezentuje seznam sloupců, které budou v přehledu zobrazeny.

Jak nastavení sloupců a filtrů uložit

Líbí se vám, jak jste si nastavili sloupce a vyfiltrovali klienty podle svých představ? Uložte si to na pozdější použití. V okně Přehled klientů klepněte na tlačítko Nastavení pohledů a z nabídky zvolte Uložit pohled.

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče)


 

V otevřeném okně zadejte název, pod kterým si nastavený přehled jasně poznáte, a uložte klepnutím na tlačítko OK (nebo vše zrušte klepnutím na Storno).


 

Svůj uložený pohled naleznete pod tlačítkem Nastavení pohledů.Jak si v přehledu klientů změnit datum

Datum v přehledu klientů, které je umístěné v pravém horním rohu, lze měnit pouze tehdy, je-li nastavený filtr stavu služby. Pokud je prázdný, datum měnit nelze (tj. stav služby je ve filtru nastaven např. na Aktivní).


 

Teprve v tomto okamžiku se u data zobrazí tři tečky, díky kterým můžete datum změnit. Data, která budou v přehledu zobrazena budou odpovídat zvolenému datu.


 

Jak vyexportovat seznam do excelu

V CYGNUS 2 můžete do excelu exportovat libovolné tabulky, včetně seznamu klientů. Export zobrazeného seznamu klientů provedete tak, že do tabulky klepnete pravým tlačítkem myši a zvolíte Export.

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče)


 

Než export provedete, nastavte si u klientů sloupce, které chcete se jménem klienta exportovat. Je vhodné také klienty vyfiltrovat.