Tento postup je pro ty situace, kdy klienta nastupujete na další službu, kterou poskytujete (např. k pobytovému domovu pro seniory přidáváte ambulantní denní stacionář). Cílem je, aby byl klient současně aktivní na dvou službách, které budou zvlášť vyúčtovány.

Pokud má klient k této službě založenou žádost, postupujte podle návodu Jak přidat klienta na základě žádosti.

Nového klienta přidejte klepnutím na tlačítko Přidat v Přehledu klientů sociální péče.

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče)


 

Průvodce vás provedete těmito kroky:


1. Nástup klienta

V otevřeném okně vyberte nejprve datum nástupu, zvolte službu a zapište příjmení klienta, který nastupuje. Příjmení musí být správně zapsané, aby došlo k vyhledání existující služby. Pokračujte klepnutím na Další.2. Výběr klienta

V druhém kroku vyberte ze seznamu správného klienta jeho zatržením. Může se jich dle shody v příjmení zobrazit více. To, že se jedná o toho správného, porovnejte dle celého jména, data narození a především stavu, kde bude uvedeno, že je klient aktuální na jedné z vašich služeb. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.3. Umístění klienta

Protože klient je aktuální, není třeba kontrolovat osobní údaje, adresy a kontakty. Ty už v tomto okamžiku musí být správné. V posledním kroku proto jen upravíme umístění (pokud je u vás klient aktivní na pobytové službě a přidáváte jej ještě na ambulantní, umístění neměňte; pokud k ambulantní přidáváte pobytovou, umístění upravte), pokud je požadováno, vybereme cílovou skupinu a zkontrolujeme, že jsou vyplněny:

  • nákladové středisko (mělo by být zvoleno, umožní vyúčtovávat službu klienta)
  • zdravotnické pracoviště (mělo by být zvoleno, umožní u klienta poskytovat zdravotní péče)

Celý úkon přidání klienta na další službu dokončíte klepnutím na tlačítko Dokončit.