Pokud se klient nezobrazuje v Přehledu přítomnosti, existují dvě možné příčiny. První příčinou je to, že klient nemá zadanou smlouvu (Karta klienta > Vyúčtování > Smlouvy). Jak klientovi přidat smlouvu naleznete v nápovědě Evidence a práce se smlouvami klientů.Druhou možnou příčinou je určité nastavení filtru, kdy je vybráno zařízení, oddělení, atd., na kterém klient není umístěn (Karta klient > Základní údaje > Umístění).