Přiřazení klienta na souběžnou sociální službu

Změněno dne Mon, 22 May 2023 v 02:20 PM

Tento postup je pro ty situace, kdy klienta nastupujete na další službu, kterou poskytujete (např. k pobytovému domovu pro seniory přidáváte ambulantní denní stacionář). Cílem je, aby byl klient současně aktivní na dvou službách, které budou zvlášť vyúčtovány.

Pokud má klient k této službě založenou žádost, postupujte podle návodu Jak přidat klienta na základě žádosti.

Nového klienta přidejte klepnutím na tlačítko Přidat v Přehledu klientů sociální péče.

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče)


 

Průvodce vás provedete těmito kroky:


1. Nástup klienta

V otevřeném okně vyberte nejprve datum nástupu, zvolte službu a zapište příjmení klienta, který nastupuje. Příjmení musí být správně zapsané, aby došlo k vyhledání existující služby. Pokračujte klepnutím na Další.2. Výběr klienta

V druhém kroku vyberte ze seznamu správného klienta jeho zatržením. Může se jich dle shody v příjmení zobrazit více. To, že se jedná o toho správného, porovnejte dle celého jména, data narození a především stavu, kde bude uvedeno, že je klient aktuální na jedné z vašich služeb. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.3. Umístění klienta

Protože klient je aktuální, není třeba kontrolovat osobní údaje, adresy a kontakty. Ty už v tomto okamžiku musí být správné. V posledním kroku proto jen upravíme umístění (pokud je u vás klient aktivní na pobytové službě a přidáváte jej ještě na ambulantní, umístění neměňte; pokud k ambulantní přidáváte pobytovou, umístění upravte), pokud je požadováno, vybereme cílovou skupinu a zkontrolujeme, že jsou vyplněny:

  • nákladové středisko (mělo by být zvoleno, umožní vyúčtovávat službu klienta)
  • zdravotnické pracoviště (mělo by být zvoleno, umožní u klienta poskytovat zdravotní péče)

Celý úkon přidání klienta na další službu dokončíte klepnutím na tlačítko Dokončit.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit