Tento návod je pro situaci, kdy klient znovu nastupuje na některou ze služeb, které poskytujete. Jeho údaje a data v CYGNUS 2 již existují, je na některé ze služeb vedený jako bývalý. 

Pokud k novému nástupu evidujete žádost, postupujte prosím podle návodu Jak přidat klienta na základě žádosti.

Nového klienta přidejte klepnutím na tlačítko Přidat v Přehledu klientů sociální péče.

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče)


 

Opakovaným nástupem vás provede průvodce o těchto krocích:


1. Nástup klienta

V otevřeném okně vyberte nejprve datum nástupu, zvolte službu a zapište příjmení klienta, který nastupuje. Příjmení musí být správně zapsané, aby došlo k vyhledání původního pobytu. Pokračujte klepnutím na Další.2. Výběr klienta

V druhém kroku vyberte ze seznamu správného klienta jeho zatržením. Může se jich dle shody v příjmení zobrazit více. To, že se jedná o toho správného, porovnejte dle celého jména, data narození a především stavu, kde bude uvedeno, že je bývalý na jedné z vašich služeb. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.3. Umístění klienta

Nyní vyberte umístění klienta, je-li třeba zvolte cílovou skupinu a dále pokračujte kontrolou položek:

  • nákladové středisko (mělo by být zvoleno, umožní vyúčtovávat službu klienta)
  • zdravotnické pracoviště (mělo by být zvoleno, umožní u klienta poskytovat zdravotní péče)

Celý úkon opakovaného nástupu dokončete klepnutím na tlačítko Dokončit.