JAK PRACOVAT S OSTATNÍ DOKUMENTACÍ

Změněno dne Po, 7 Srpen, 2023 v 4:05 ODPOLEDNE

Jak přidat záznam ostatní dokumentace

Z nabídky pod tlačítkem Přidat vyberte Záznam.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ostatní dokumentace – Vaše kategorie)

V otevřeném okně uveďte datum a text (pokud chcete záznam vidět v předání služeb, zatrhněte volbu Důležité). 

K záznamu můžete pomocí tlačítka Přidat doplnit přílohu ve formě nahraného souboru nebo dokumentu ze šablony. 

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak přidat do ostatní dokumentace soubor z počítače

Z nabídky pod tlačítkem Přidat vyberte Soubor z počítače.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ostatní dokumentace – Vaše kategorie)

V průzkumníku Windows, který se vzápětí otevře, vyhledejte soubor, který chcete nahrát ke klientovi. A použijte tlačítko Otevřít. 

Soubor pak bude zobrazen ve seznamu. K otevření pak na něj stačí poklepat. 

Jak nahrát ze šablony ostatní dokumentace

Z nabídky pod tlačítkem Přidat vyberte šablonu dokumentu, kterou chcete generovat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ostatní dokumentace – Vaše kategorie

Některé šablony mohou generovat údaje u kterých se sledují změny k datu. Může se proto stát, že budete vyzváno k zadání data, ke kterému údaje mají platit. 

Po chvíli se dokument vygeneruje. Editor podobný Wordu můžete využít k dodatečným úpravám vygenerovaného dokumentu. Dokument můžete vytisknout. Do karty jej uložíte klepnutím na OK. 

Jak elektronicky podepsat záznam Ostatní dokumentace

Pokud ukládáte záznam do kategorie, která je navázaná na zdravotnické pracoviště, můžete takový záznam elektronicky podepsat. Záznam se zobrazí k podepsání automaticky v záložce Klienti - Elektronický podpis - Realizace ošetřovatelské péče. 


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit