Jak sestavit klientovi uživatelský formulář

Vlastní formuláře můžete vytvářet v podsekci Uživatelské formuláře ošetřovatelské dokumentace. Pokud je klient na vícero zdravotnických pracovištích, nezapomeňte správné vybrat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ošetřovatelská dokumentace – Uživatelské formuláře)

Nový formulář, který u klienta doposud sestaven nebyl, vytvořte klepnutím na tlačítko Přidat a výběrem správného formuláře z nabídky.

Upravte datum, ke kterému formulář platí a případně upravte datum kontroly.

Následně vyplňujte jednotlivé položky formuláře:

  • Krátký text
  • Dlouhý text
  • Krátký text s výběrem (text lze zapsat, nebo použít již existující)
  • Krátký text s pevným výběrem (text lze vybrat vybrat na základě definovaných hodnot formuláře)
  • Výběr data
  • Zaškrtávací políčko
  • Výběr z více hodnot (výběr z položek na základě definovaných hodnot formuláře)
  • Číslo
  • Postava (možnost označovat části těla)