OBSAH


Úvod

Kurz je určen především sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím pracovníkům v sociálních službách a se seznámí vás s nástroji, které CYGNUS 2 nabízí, jak jsou mezi sebou propojené, jak a kdy je používat a jaké jsou jejich výhody. Pro absolvování tohoto kurzu není nutné mít nainstalovaný CYGNUS 2. Celý kurz můžete absolvovat na těchto webových stránkách a nepotřebujete k němu žádnou jinou speciální aplikaci.1. lekce - Nástroje sociální dokumentace (Délka videa: 13 min)

Tato lekce vám poskytne celkový přehled o možnostech vedení sociální dokumentace v rámci informačního systému CYGNUS 2. Představíme si v ní postupně všechny související nástroje; stručně si vysvětlíme význam každého z nich a řekneme si i to jak jsou mezi sebou navzájem propojeny, čímž usnadňují naplnění standardu kvality číslo 5.2. lekce - Formuláře dokumentace (Délka videa: 16 min)

Proč formuláře používat a jaký je jejich přínos, a také si ukážeme, jak s nimi pracovat.3. lekce - Individuální plánování průběhu sociální služby, část 1 (Délka videa: 10 min)

Proč individuálně plánovat a co takové plánování obnáší. Zaměříme se především na jeho praktickou stránku v informačním systému CYGNUS 2.4. lekce - Individuální plánování průběhu sociální služby, část 2 (Délka videa: 8 min)

V této lekci si představíme zbývající nástroj Plán péče, který oproti IP slouží k řešení těch potřeb klienta, které lze zařadit mezi základní oblasti pomoci a podpory definované vyhláškou č. 505.5. lekce - Realizace péče a fakultativních činností, Záznamy péče (Délka videa: 15 min)

Zaměříme se na to, jak v informačním systému CYGNUS 2 zapisovat realizaci naplánovaných činností, které byly u klienta provedeny, ukážeme si i práci s fakultativními činnostmi, a vysvětlíme si jakým způsobem vést individuální písemné záznamy o průběhu sociální služby.6. lekce - Účasti na akcích, Evidence pádů a Ostatní dokumentace (Délka videa: 15 min)

V šesté lekci se podíváme na to, že kromě realizace individuálního plánu a plánu péče existují ještě další nástroje, které jsou tímto způsobem na záznamy péče propojeny. Konkrétně se jedná o Účasti na akcích, Evidenci Pádů a univerzální nástroj Ostatní dokumentace, který umožňuje ukládání vlastních záznamů a dokumentů.7. lekce - Sdílení informací (Délka videa: 15 min)

V poslední lekci se zaměříme na sdílení informací.