Poukazy ORP

Změněno dne Wed, 21 Feb 2024 v 11:32 AM

OBSAH

Sestavení ORP

Poukaz ORP sestavíte v nástroji Poukazy na vyšetření/ošetření sestavíte označením jména klienta v seznamu a klepnutím na tlačítko Zadat nový poukaz k datu.

(KDE? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)V otevřeném okně postupně procházíte 4 kroky vedoucí ke kompletnímu vyplnění poukazu ORP:

KROK 1: Základní údaje

V prvním kroku vyplňujeme základní údaje k poukazu, tedy období, předepisujícího lékaře a diagnózy. Pokud neexistuje poukaz, na který by bylo možné navazovat, automaticky začínáte od pořadového čísla jedna. Pokud takový poukaz existuje, bude třeba říct, zdali začínáte novou číselnou řadu, nebo pokračujete v té existující.Dále pak:

  • zapíšete správné datum platnosti od – do
  • lékaře zvolíte z nabídky
  • diagnózy zvolíte z nabídky (nabízí se ty, které jsou zadány v kartě klienta (jak nastavit diagnózy klienta? Mrkněte se sem)

Pokračujte klepnutím na krok 2.

KROK 2: Plán intervencí

V tomto kroku nastavíte všechny úkony, které lékař požaduje poukazem ORP. Plán vyplňujete z existujícího číselníku intervencí přidáním pomocí tlačítka Přidat. V otevřeném okně vyberte z nabídky intervenci, kterou máte na pokyn lékaře provádět u klienta. Do poznámky si napište případně pokyny (v případě intervence s materiálovým výkonem bude tento text zapsaán do požadovaných výkonú) a především zvolte četnost:

  • vybrané dny: obvykle použito pro činnosti, které provádíte denně, nebo ve vybrané dny v týdnu
  • v rozestupu několika dní: obvykle použito pro případě, kdy činnost provádíte jednou za určitý počet dnů
  • konkrétní den: obvykle bývá použito pro odběry, a podobné činnosti, které se provedou jen v jeden vybraný den.Období intervence použijte pouze tehdy, pokud budete činnost provádět v kratším období, než je délka poukazu ORP.


Hotovo? Klepněte na tlačítko OK + Další a pokračujte přidáním další intervence. Pokud další není, zavřete okno tlačítkem Zavřít.Pokračujte klepnutím na třetí krok.

KROK 3: Požadované výkony

Tento krok je důležitý k vyplnění, protože texty a výkony v něm zapsané budou zobrazeny v tištěném poukazu ORP. Pokud jste správně nastavili intervence v plánu intervencí a nastavení programu je správné, postačí v tomto kroku klepnout na tlačítko Načíst dle intervencí.
Pokračujte klepnutím na poslední krok.

KROK 4: Další údaje

V posledním kroku doplňte údaje, které jsou zobrazeny v tištěném poukazu, tedy informace o medikaci, výživě a cílech péče.Aktuální medikaci můžete načíst. Klepněte na tři tečky vedle buňky pro zápis léků.

Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na OK.

Oprava existujícího ORP

Opravu poukazu proveďte označení řádku s klientem a jeho poukazem, který chcete opravit, a klepněte na tlačítko Opravit.

(KDE? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)
V otevřeném okně provádějte opravy stejný způsobem, jako byste tvořili poukaz nový.

Nejčastěji se opravy provádí v plánu intervencí. Zde můžete kromě přidávání existující intervence Odebrat  nebo Opravit . Nezapomeňte pak přenačíst požadované výkony ve třetím kroku.


Smazání existujícího ORP poukazu

Smazání poukazu můžete provést historii. Označte poukaz a klepněte na tlačítko Zobrazit historii.

(KDE? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)

V otevřeném okně můžete pomocí tlačítka Odebrat odstraňovat poukazy od nejnovějšího.Vyskakujte chyba při mazání? Poukaz už je navázaný na pořízené výkony či realizaci? Mrkněte na návod, který vám řekne, co dělat, když nelze odstranit poukaz ORP.

Hromadné zkopírování poukazů na další období

Při vytváření poukazů na další období můžete využít hromadného kopírování. Můžete si tak ulehčit práci u klientů, u nichž nedošlo k absolutně žádné změně v požadovaných výkonech či dalších údajích v poukazů. Ostatní klienty se změnou bude stačit projít a doladit na nové období.

Nejprve si spusťte nástroji Poukazy na vyšetření.

(KDE? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)

V otevřeném okně nejprve zvolte správný měsíce. V seznamu hned poznáte klienty, jimž bude poukaz kopírován. Mají u sebe modrý rožek. Pokračujte klepnutím na tlačítko Operace a výběrem možnosti Zkopírovat poukazy.Nyní zatrhněte všechny klienty, jimž chcete poukaz zkopírovat na další období. U klientů, kteří mají za minulé období poukazů více z důvodu změn v péči, zkopíruje se pouze ten poslední.Některé poukazy mohou obsahovat intervence svázané na období. Například byl proveden jednorázový odběr, nebo se třeba jen 10 dní podávala antibiotika. Protože k novému poukazu už datum intervence nekoresponduje, ohlásí se jako chyba, kterou bude třeba opravit. Seznam se vypíše v tabulce a tu si můžete klidně vyexportovat přes pravé tlačítko myši.Chybné poukazy jsou také zvýrazněny oranžovým rožkem u jména klienta.Takový řádek otevřete poklepáním a v druhém kroků (plán intervencí) upravte tu, která již na nové období nesedí. Změnou data, nebo odstraněním.
V všech klientů, u nichž víte, že došlo ke změně medikace, je potřeba provést přenačtení v jejich poukazech. Ve čtvrtím kroku (Další údaje), použijte tři tečky.


Kontrola pořízených výkonů v poukazech ORP

Kontrola poukazů a výkonů vám pomůže odhalit chyby, kvůli kterým by pojišťovny nemusely přijmout zaslanou dávku. Tato kontrola se spouští automaticky před samotným vytvořením dávky, můžete si ji však spustit kdykoliv sami ručně. Zároveň zkontroluje poukazy, zda jsou řádně vyplněné. Kontrolu poukazů a výkonů naleznete v nástroji Poukazy na vyšetření/ošetření v nabídce Klienti pod tlačítkem Operace.

(Kde? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření)
Pro spuštění kontroly potvrďte tlačítkem OK.Po potvrzení se provede celá řada kontrol. Kontroluje se například zda má klient zadanou pojišťovnu, zda má zadané rodné číslo ve správném formátu, zda jste nepoužili diagnózu, kterou nelze vykazovat. Dále zda máte u klientů správně doplněné adresy, zda jsou v realizacích správně zaznamenané odjezdy a příjezdy na pracoviště, zda není zrealizován výkon, který není požadován na poukazu atd.Všechny nalezené chyby doporučujeme opravit.


Video ze školení ORP poukazy v CYGNUSu


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit