Objednávky léků a odesílání eReceptů

Změněno dne Pá, 8 Březen v 2:04 ODPOLEDNE

OBSAH

Objednání léku z karty klienta

Při procházení medikačních karet (například při vizitě), můžete využít objednání léku přímo z karty. Přejděte tedy do sekce Medikace


(KDE? Klienti – Karta klienta – Ordinace lékaře – Medikace)


Označte lék v seznamu klienta, který potřebujete objednat, a klepněte na tlačítko Objednat.


 
V otevřeném okně zadejte požadovaný počet balení a klepněte na tlačítko OK.O tom, že je objednáno, se dozvíte pomocí symbolu .Objednávka se automaticky vytvoří v nástroji Objednávky léků a každý objednaný lék je zařazen v rámci dne do jedné objednávky dle lékaře.


(KDE? Klienti – Objednávky léků) Hromadná objednávka léků

V nástroji Objednávky léků  klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Kontrola zásoby léků.


(KDE? Klienti – Objednávky léků)V otevřeném okně Objednávka léků zvolte:

  • Oddělení | Pouze v případě, že si chcete zpřehlednit vytvářením objednávky filtrováním klientů dle oddělení. V každém případě se všechny objednávky provedené v jeden den seskupují do jedné objednávky na lékaře.
  • Předepisující lékař | Zobrazí pouze ty klienty, kteří mají lék v medikační kartě předepsaný zvoleným lékařem.

Pokud sledujete zásobu léků v medikační kartě klienta, před objednáním si zvolte v pravém horním rohu datum, do kterého mají vystačit léky. CYGNUS při hromadném objednání dopočítá počet balení, které jsou potřeba. Klienti, u kterých takový výpočet bude, jsou označeni v poli Zásoba  červeným rožkem.

Pokračujte klepnutím na tlačítko Hromadně objednat.


V otevřeném okně je seznam všech klientů za vybraná oddělení a jejich léků za zvoleného předepisujícího lékaře. Zatrhněte klienta se zvoleným lékem, kterému má proběhnout objednání, a zapište počet balení.

Pokud je u klienta sledována zásoba a v předchozím kroku byl označen jeho lék červeným rožkem, bude jeho řádek s docházejícím lékem automaticky zatržen s navrženým počtem balení.Jakmile budete mít vše hotovo, uložte klepnutím na tlačítko OK. Tím je objednávka vytvořena.Co dále? Už jen odeslat eRecepty.

Oprava/odstranění léku z objednávky


Pokud potřebujete opravit počet objednaných balení, nebo léky z objednávky úplně vyřadit, přejděte do nástroje Objednávky léků. V otevřeném okně označte objednávku, kde chcete provést úpravy.


(KDE? Klienti – Objednávky léků)V pravé části okna pokračujte označením léku, kterého se týkají opravy, a použijte jedno z tlačítek:

  • Opravit | Toto tlačítko použijte, když potřebujete upravit počet balení léku.

V otevřeném okně zapište nový počet balení a uložte klepnutím na OK.


  • Odebrat | Toto tlačítko použijte, když bude třeba odstranit kompletně celý lék z objednávky.

Potvrďte smazání klepnutím na tlačítko OK.


Pokud chcete přidat nový lék do objednávky, postupujte podle nápovědy pro zadání hromadné objednávky a nebo objednání přes kartu. Nezapomeňte, že do existující objednávky se lék zařadí pouze tehdy, je-li doobjednání provedeno ve stejný den a na stejného předepisujícího lékaře.


Dodání objednávky - uzavření

Dorazily léky? Změňte stav objednávky na dodanou. Označte objednávku, která byla dodána, klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Započíst dodané léky.


(KDE? Klienti – Objednávky léků)


 
V otevřeném okně zatrhněte léky, které byly dodány. Pokud dorazilo vše, klepněte na první fajfku. Zatrhnete tak všechny řádky. Pokud dorazilo jiné množství, než požadované, upravte počet ve sloupci Dodané.Dorazila alternativa objednaného léku? Označte jej a klepněte na tlačítko Zaměnit lék.V otevřeném okně vyberte lék, který dorazil jako alternativa, případně upravte dávkování a potvrďte klepnutím na OK.Medikační karta zůstane beze změny v tom smyslu, že při příští objednávce bude znovu navrhnuto objednání původního léku. Pokud se lékař nerozhodne medikaci trvale změnit. V objednávce a v medikační kartě je původní lék označen oranžovým rožkem.

Hotovo? Vše dodáno? Klepněte na tlačítko OK. Pokud sledujete zásobu, u klientů bude aktualizován datum zásoby.

Nedorazilo všechno a některé léky nebyly dodány? Objednávka zůstane ve stavu Částečně dodaná. Jakmile zbývající léky dorazí, opakujte postup jako při dodání nové objednávky.

eRecepty

Odeslání eReceptů na základě objednávky

Pro správnou funkci eReceptů je zapotřebí kromě certifikátu lékaře a certifikátu pro komunikaci také nastavení přístupových údajů lékaře. Právě tyto přístupové údaje nastavte v číselníků lékařů. Podívejte se na tuto nápovědu, a podle ní si zkontrolujte, jestli je vše správně nastaveno.

Po nastavení přístupových údajů pak bude k odeslání eReceptu zapotřebí následující:

  • Certifikát lékaře | Kvalifikovaný osobní certifikát lékaře, kterým bude ověřena jeho totožnost. Vyřizuje se stejným způsobem jako certifikát pro elektronické podepisování
  • Certifikát pro komunikaci | Získá lékař ze stránek https://identity.sukl.cz.
  • Heslo

Všechny tyto údaje se NEUKLÁDAJÍ do CYGNUS. Pro odeslání eReceptů je tedy vždy zapotřebí přítomnost lékaře s oběma certifikáty a heslem.


Než bude možné eRecepty odeslat, musím jim nejprve vzniknout podklad, tedy je třeba vytvořit objednávku léků. Nevíte jak na to? Postupujte podle návodu na vytvoření hromadné objednávky.


Nové eRecepty vytvoříte označením vytvořené objednávky léků a klepnutím na tlačítko eRecepty.


(KDE? Klienti – Objednávky léků)V otevřeném okně bez čekání klepněte na tlačítko Přidat.V okně Odeslat eRecept jsou zatrženi klienti a jejich recepty. Pokud recept některého klienta nechcete odeslat, zrušte mu zatržítko. Jinak klepněte na tlačítko Odeslat.Nejprve bude požadován certifikát lékaře. Zvolte jej z nabídnutých certifikátů. A klepněte na OK.Poté bude požadován certifikát pro komunikaci. Po jeho výběru klepněte na OK.Nakonec upravte volitelně datum platnosti a zadejte heslo do CÚeR.Hotovo a odesláno.


Nyní si můžete vytisknout průvodní listy nebo seznamy. Stačí klepnout na tlačítko Tisknout v okně eReceptů.

Změna odeslaného eRecepty


Změna eReceptu jako taková není možná. Probíhá tak, že se eRecept zruší, provedou se požadované změny v objednávce léků neb případně u klienta (např. pojišťovna, adresa, apod.) a poté se eRecept odešle znovu.


Nejprve tedy eRecept zrušte. Označte objednávku v okně Objednávky léků a klepněte na tlačítko eRecepty.


(Kde? Klienti – Objednávky léků)
1. V otevřeném okně označte eRecept, kterého se změna týká a odstraňte jej klepnutím na tlačítko Odebrat.

2. Nejprve bude požadován výběr certifikátu pro komunikaci. Zvolte jej a potvrďte klepnutím na OK

3. Nakonec zadejte heslo pro komunikaci CÉuR a potvrďte klepnutím na OK. Nyní opravte objednávku léků či údaje klienta a eRecept znovu vytvořte.

Zrušení odeslaného eReceptu

Označte objednávku v okně Objednávky léků, ve které chcete zrušit eRecept, a klepněte na tlačítko eRecepty.


(KDE? Klienti – Objednávky léků)1. V otevřeném okně označte eRecept, kterého se změna týká a odstraňte jej klepnutím na tlačítko Odebrat

2. Nejprve bude požadován výběr certifikátu pro komunikaci. Zvolte jej a potvrďte klepnutím na OK

3. Nakonec zadejte heslo pro komunikaci CÉuR a potvrďte klepnutím na OK. Hotovo.

Tisk průvodky s eRecepty či seznam eReceptů pro lékárnu

Označte objednávku v okně Objednávky léků, ze které chcete tisknout eRecepty, a klepněte na tlačítko eRecepty.


(KDE? Klienti – Objednávky léků)V otevřeném okně Přehled eReceptů klepněte na tlačítko Tisknout a vyberte, zdali chcete vytisknout Seznam eReceptů (ideální pro lékárnu, obsahuje seznam vše eReceptů a jejich čárových kódu pro načtení lékárnou) nebo Průvodky eReceptů (použijte v případě, že si klient pro léky půjde sám).Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit