OBSAH

Jak načítat čárové kódy miniterminálem

Co bude potřeba

  • Čárový kód zaměstnance
  • Čárový kód klienta
  • Čárový kód činností
  • Miniterminál

Všechny čárové kódy vytisknete v pod tlačítkem Tisknout v nástroji Terminály.

(KDE? Klienti – Terminály)

Čárové kódy jednotlivých plánů péče klientů naleznete přímo v kartě (sestava obsahuje i kód klienta)

(KDE? Klienti Karta klienta – Sociální dokumentace – Přehled naplánovaných činností)

(KDE? Klienti Karta klienta – Ošetřovatelská dokumentace – Přehled naplánovaných intervencí)

Jak načítat kódy

Nezapomeňte, že k načítání kódu musí být aktuální čas v miniterminálu. Proveďte proto synchronizaci, jako je popsáno v návodu na zprovoznění miniterminálu.

  1. Nejprve načtěte kód zaměstnance. Stačí stisknout velké tlačítko uprostřed miniterminálu, dokud neuvidíte paprsek. Ten namiřte na čárový kód. Načtení bude potvrzeno zvukovým signálem (pokud není vypnutý zvuk)

2. Načtěte kód klienta.

3. Načtěte všechny provedené činnosti.

4. Změnu klienta provedete načtením dalšího. Změnu zaměstnance, který právě načítá, provedete načtením kódu zaměstnance nového.

Jak zpracovat načtené záznamy z miniterminálu

Záznamy z miniterminálu nejprve stáhněte do CYGNUS 2. Připojte proto čtečku do počítače a spusťte nástroj Terminály.

(KDE? Klienti – Terminály)

Jakmile se zobrazí obrázek miniterminálu, klepněte na tlačítko Synchronizovat.

Po chvíli se zobrazí tabulka s nahranými kódy. Ta může opravovat chybné řádky. Na každou z chyb můžete přeskakovat tlačítkem Označit další chybu.

Pokud chybí například údaj o zaměstnanci/klientovi, vyberte jej v řádku z nabídky. POZOR! Stejným výběrem budou označeny všechny prázdné řádky, pod ním.

Úplnou chybu můžete smazat. Stačí řádek označit a klepnout na Odebrat.