Obsah

Přidání činnost

Vytvořením činnosti se automaticky vytvoří i její čárový kód pro realizaci za použití čtečky na čárové kódy.

Tento postup platí pro vytváření činností v Plánu péče i Plánu rizik.

Přejděte do podsekce Plán péče. Pokud přidáváte činnosti do plánu rizik, přejděte do podsekce Plán rizik.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Sociální dokumentace – Plán péče/Plán rizik)

Nejprve si zvolte službu, do které chcete činnost doplnit.

Rozbalte pomocí šipky základní oblast činností a klepnutím označte její podoblast, kam se podle vás činnost nejlépe hodí.

V pravé části okna pak klepněte na záložku Činnosti a novou činnosti přidejte klepnutím na Přidat.

V otevřeném okně začněte nejprve názvem činnosti.

Vyberte, jak bude činnost použita. Jsou tři možnosti:

  • Plánovat a realizovat – lze naplánovat v plánu péče a následně i realizovat.
  • Realizovat – nelze naplánovat v plánu péče, lze pouze realizovat (například zvracení)
  • Plánovat – lze pouze plánovat a nelze realizovat. Činnosti se načítají v plánu péče do pole Jiné.

Je-li činnost možné provádět i skupinově, zatrhněte volbu Skupinová činnost. Pokud chcete sledovat touto činností nutriční dokumentaci, vyberte z nabídky jakou. Pokud budete činnost sledovat jako nutriční, nebudete zadávat počet provedení/či délku, ale např. hmotnost, porce, ml, aj. dle typu sledování.

Činnosti můžete sledovat v minutách (doporučeno pouze pro ambulantně hrazené služby) nebo v úkonech, ke kterým lze nastavit i průměrnou délku trvání.

Nakonec uložte klepnutím na

Oprava a odebrání činnosti

Všechny úpravy existujících činností provádějte v podsekci Plán péče nebo Plán rizik se správně zvolenou poskytovanou službou.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Sociální dokumentace – Plán péče)
(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Sociální dokumentace – Plán péče)

Rozbalte základní oblast a označte podoblast, ve které je činnosti, kterou chcete opravovat.

Oprava činnosti

V záložce Činnosti pak na onu činnost poklepejte.

V otevřeném okně můžete změnit vše, pokud činnost nebyla zatím použita. Pokud použita byla, nebude možné změnit:

  • typ použití (změna je možná pouze z Plánovat na jiný typ)
  • jednotku
  • skupinovou činnost

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Odebrání činnost

Nejprve zajistěte, aby činnost nebyla naplánována v žádném z plánů. Předejdete všem případným potížím.

Odstranění pak proveďte v záložce Činnosti označením činnosti a klepnutím na tlačítko Odebrat. Použitá činnost v minulosti bude zneaktivněna. Nepoužitá trvale odstraněna.

Pokud činnost zůstala v plánech, bude označena symboly (x), nebude možné ji realizovat, při načtení čtečkou bude vykazovaná jako chybná!