Nastavení činností plánu péče/rizik

Změněno dne Wed, 01 Nov 2023 v 02:09 PM

Obsah

Přidání činnost

Vytvořením činnosti se automaticky vytvoří i její čárový kód pro realizaci za použití čtečky na čárové kódy.

Tento postup platí pro vytváření činností v Plánu péče i Plánu rizik.

Přejděte do podsekce Plán péče. Pokud přidáváte činnosti do plánu rizik, přejděte do podsekce Plán rizik.

(KDE? Nastavení – Klienti – Sociální dokumentace – Plán péče/Plán rizik)

Nejprve si zvolte službu, do které chcete činnost doplnit. Rozbalte pomocí šipky základní oblast činností a klepnutím označte její podoblast, kam se podle vás činnost nejlépe hodí. V pravé části okna pak klepněte na záložku Činnosti a novou činnosti přidejte klepnutím na Přidat.


V otevřeném okně začněte nejprve názvem činnosti.

Vyberte, jak bude činnost použita. Jsou tři možnosti:

  • Plánovat a realizovat – lze naplánovat v plánu péče a následně i realizovat.
  • Realizovat – nelze naplánovat v plánu péče, lze pouze realizovat (například zvracení)
  • Plánovat – lze pouze plánovat a nelze realizovat. Činnosti se načítají v plánu péče do pole Jiné.


Je-li činnost možné provádět i skupinově, zatrhněte volbu Skupinová činnost. Pokud chcete sledovat touto činností nutriční dokumentaci, vyberte z nabídky jakou. Pokud budete činnost sledovat jako nutriční, nebudete zadávat počet provedení/či délku, ale např. hmotnost, porce, ml, aj. dle typu sledování.

Činnosti můžete sledovat v minutách (doporučeno pouze pro ambulantně hrazené služby) nebo v úkonech, ke kterým lze nastavit i průměrnou délku trvání.


Nakonec uložte klepnutím na OK.

Oprava a odebrání činnosti

Všechny úpravy existujících činností provádějte v podsekci Plán péče nebo Plán rizik se správně zvolenou poskytovanou službou.

(KDE? Nastavení – Klienti – Sociální dokumentace – Plán péče)
(KDE? Nastavení – Klienti – Sociální dokumentace – Plán péče)

Rozbalte základní oblast a označte podoblast, ve které je činnosti, kterou chcete opravovat. V záložce Činnosti pak na onu činnost poklepejte nebo klikněte na tlačítko opravit. 


V otevřeném okně můžete změnit vše, pokud činnost nebyla zatím použita. Pokud použita byla, nebude možné změnit:

  • typ použití (změna je možná pouze z Plánovat na jiný typ)
  • jednotku
  • skupinovou činnost


Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Odebrání činnost

Nejprve zajistěte, aby činnost nebyla naplánována v žádném z plánů. Předejdete všem případným potížím.

Odstranění pak proveďte v záložce Činnosti označením činnosti a klepnutím na tlačítko Odebrat. Použitá činnost v minulosti bude zneaktivněna. Nepoužitá trvale odstraněna.

Pokud činnost zůstala v plánech, bude označena symboly (x), nebude možné ji realizovat, při načtení čtečkou bude vykazovaná jako chybná!

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit