Jak nastavit skupiny doplatků

Novou skupinu doplatků vytvořte klepnutím na tlačítko Přidat v podsekci Skupiny doplatků.

(KDE? Nástroj – Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Skupiny doplatků).

V otevřeném okně zadejte název skupiny.

Načítáte doplatky za léky ze souboru nebo účtujete doplatky zpracovaných objednávek INKO? Nastavte si v tomto okně, zdali je tato nově vytvořená skupina určena pro načtení doplatků za léky nebo právě za INKO. Stačí zatrhnout příslušnou volbu.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak opravit existující skupinu doplatků

Existující skupinu doplatků v podsekci Skupiny doplatků označte a klepněte na tlačítko Opravit (nebo na řádek dvakrát poklepejte).

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Skupiny doplatků)

V otevřeném okně proveďte požadované změny a uložte klepnutím na OK.

Načítáte doplatky za léky ze souboru nebo účtujete doplatky zpracovaných objednávek INKO? Nastavte si při opravě, zdali je tento upravovaný účel určen pro načtení doplatků za léky nebo právě za INKO. Stačí zatrhnout příslušnou volbu.