Načítání doplatků za INKO pomůcky

Změněno dne Wed, 19 Oct 2022 v 12:28 PM

V Cygnusu lze kromě vytvoření objednávky INKO pomůcek také načíst doplatky za dodané pomůcky. Načíst doplatky na karty klientů lze přímo z odeslané objednávky nebo ze souboru, který obdržíte od svého dodavatele. 


OBSAH


Nastavení práv 

Do sekce nastavení práv má přístup pouze uživatel s rolí Administrátora. Kdo to je? Klikněte na jméno přihlášeného uživatele a záložku Administrátoři a Správci nastavení. 


Kde? Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv


Pro uživatele, kteří mají mít přístup k Načítání doplatků ze souboru, je potřeba nastavit v šabloně práv v sekci Klienti - Vyúčtování - Doplatky - Povoleno 


Pro uživatele, kteří mají mít přístup k Načítání doplatků za INKO pomůcky z objednávky, je potřeba nastavit v 

v sekci Klienti - Ordinace lékaře - INKO - PovolenoNastavení skupiny doplatků 

Aby načítání doplatků za INKO pomůcky fungovalo přehledně a správně, nastavte si pro ně samostatnou skupinu doplatků. 


Do této sekce nastavení má přístup pouze uživatel s rolí Správce nastavení. Kdo to je? Klikněte na jméno přihlášeného uživatele a záložku Administrátoři a Správci nastavení. 


Kde? Nastavení - Klienti - Vyúčtování - Skupiny doplatků


Klikněte na zelené +, doplňte název a vyberte 'Použít jako výchozí skupinu pro načtení doplatků z objednávek INKO'. 


Nastavení načítání Doplatků do Vyúčtování

Po načtení Doplatků na karty klientů je můžete klientům strhnout z Depozit. Pokud byste je raději zpracovávali v rámci vyúčtování, je nutné nastavit, aby se doplatky zpracovávaly pod účelem ve vyúčtování (zobrazovaly se jako sloupec) a automaticky se vytvářel předpis.


Kde? Nastavení - Klienti - Vyúčtování - Nastavení vyúčtování služby

Vyberte účel, pod kterým chcete Doplatky za INKO zpracovávat. 


Pokud nenajdete odpovídající účel, je potřeba ho vytvořit. S tím se prosím obraťte na Podporu IRESOFT. Dotaz můžete poslat ZDE.Možné způsoby načítání doplatků za INKO pomůcky do CYGNUSu 

V CYGNUSu existují dva způsoby, jak doplatky ke klientům nahrát. První způsob je načtení plateb z objednávky INKO. Tento způsob využijete, pokud Vám dodavatel dodá přesné množství zboží za stejné ceny, jako jste odeslali v objednávce z CYGNUSu. Při načtení doplatků se načtou doplatky přímo z objednávky, cena i množství tedy přesně odpovídá objednanému zboží. Pokud Váš dodavatel obsah nebo ceny v objednávce mění (např. dostáváte slevy, zboží je nahrazeno za jiné apod.), bude pro Vás praktičtější druhá možnost - načtení doplatků ze souboru. Tento soubor Vám dodá přímo dodavatel INKO pomůcek. Výhodou může být, že v souboru dodavatel pošle počty balení, které byly skutečně vyexpedovány za platné ceny. Domluvte se proto se svým dodavatelem, kterou cestou bude pro Vás jednodušší doplatky zpracovávat. Načtení doplatků z objednávky INKO 

Kde? Klienti - Hromadné operace - Načíst doplatky za INKO pomůcky

Vyberte objednávku, kterou chcete zpracovat. Klikněte na Další. 


Ve vrchní části můžete vybrat datum, ke kterému chcete doplatky načíst. Vyberte klienty, jejichž doplatky chcete načíst. Pokud chcete načíst všechny, klikněte do prvního řádku sloupce, označí se všichni klienti. Pokud máte nastavenou výchozí skupinu pro načtení doplatků viz bod výše, skupina doplatku se doplní automaticky. 
Kliknutím na OK načtete doplatky klientům.Pokud jste načetli doplatky pouze části klientů, můžete se k objednávce znovu vrátit a načíst zbývající klienty. Jednou zpracovaná objednávka se změní do stavu 'Vyúčtovaná'. Proto je potřeba v okně Načíst doplatky za INKO pomůcky zakliknout volbu 'Zobrazit všechny objednávky'.
Načtení doplatků ze souboru

Kde? Klienti - Hromadné operace - Načíst doplatky za INKO ze souboru

Načtěte soubor a vyberte klienty, kterým chcete načíst doplatky. Pokud máte pro doplatky za INKO vytvořenou samostatnou skupinu doplatků a máte ji vybranou jako výchozí, automaticky se nastaví u všech klientů. Můžete také nastavit datum, ke kterému se doplatky klientům načtou pomocí volby Změnit datum vybraných plateb na:. Pokud nezatrhnete tuto volbu, doplatky se automaticky načtou k datu, které je uvedeno přímo v souboru od dodavatele. 

Zkontrolujte si výši doplatků. Pokud potřebujete částku upravit, přepište ji. Kliknutím na tlačítko OK načtete doplatky klientům.  

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit