Obsah

Přidání skupiny doplatků

Přidání nové skupinu doplatků provedete pomocí tlačítka Přidat v podsekci Skupiny doplatků.

(KDE? Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Skupiny doplatků).

V otevřeném okně zadejte název skupiny.

Načítáte doplatky za léky ze souboru nebo účtujete doplatky zpracovaných objednávek INKO? Nastavte si v tomto okně, zdali je tato nově vytvořená skupina určena pro načtení doplatků za léky nebo právě za INKO. Stačí zatrhnout příslušnou volbu.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Oprava a odebrání skupinu doplatků

Skupinu doplatků lze opravit pomocí tlačítka Opravit a smazat pomocí tlačítka Odebrat. Pokud je skupina již použita u některého z klientů, nedojde po stisku Odebrat k jejímu odstranění, ale bude pouze zneaktivněna.

(KDE? Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Skupiny doplatků)