Tiskové sestavy můžete částečně individualizovat k potřebám svého zařízení. Můžete změnit název, nastavit text před či za obsahem dokumentu a konečně podpisy.

V sekci Tiskové sestavy nejprve rozbalte oblast podle toho, odkud upravovanou sestavu tisknete.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Tiskové sestavy – Přehled)

Poklepejte na řádek sestavy, kterou chcete upravovat.

V otevřeném okně můžete změnit název, texty před a po obsahu a také podpisy.

Nechcete aby u vás někdo sestavu používal? Zatrhněte volbu Neaktivní. Tisková sestava se v programu skryje.