Jak zadat pracovníky terénní péče

Po přidání uživatelů do CYGNUS 2, je nutné ty z nich, kteří budou zapisovat ošetřovatelskou realizaci označit jako pracovníky terénní péče. Nového pracovníka přidejte klepnutím na tlačítko Přidat

(KDE? Nástroje – Nastavení systému – Uživatelé a přístupová práva – Pracovníci terénní péče)

V otevřeném okně nejprve zvolte datum odkdy požadujete pracovníka přidat. Po vybrání pracovníka k němu zvolte terén, na kterém bude pracovat.

Stav pracovníků můžete sledovat k libovolnému datu a tím jednoduše zjistit kolik pracovníků můžete ještě v rámci vaší licence zadat.

Jak ukončit pracovníka terénní péče

Pokud nechcete, aby se vám při zapisování realizace ošetřovatelské péče nabízel určitý pracovník, můžete jej ukončit. Pro ukončení pracovníka jej vyberte v seznamu a klepněte na tlačítko Opravit

(KDE? Nástroje – Nastavení systému – Uživatelé a přístupová práva – Pracovníci terénní péče)

V otevřeném okně zaškrtněte Platnost do a zvolte požadované datum, ke kterému chcete pracovníka ukončit. Uložte klepnutím na OK.

Po uložení se u pracovníka zobrazí datum jeho ukončení. Zároveň se od následujícího dne uvolní jedno místo v licenci pro přidání nového pracovníka.