Vytvoření uživatele a přiřazení oprávnění

Změněno dne Fri, 14 Apr 2023 v 08:04 AM


OBSAH


Vytvořit uživatele a editovat jeho práva může pouze osoba s oprávněním "Nastavovat práva jiným uživatelům."

Vytvoření nového uživatele

(KDE? Nastavení – Systém - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé)


Uživatelem se myslí osoba, která se přihlašuje do CYGNUSu a může tam podle nastavení svých oprávnění provádět určité operace. Většinou se jedná o vaše zaměstnance, kteří potřebují pracovat v CYGNUSu. Ne každý zaměstnance musí mít přístup do CYGNUSu (pokud tam nemá co na práci, není takovému zaměstnanci potřeba vytvářet uživatelský přístup). Stejně tak může být uživatel člověk, který není váš zaměstnanec (např. externí IT správce).


Pro vytvoření nového uživatele klikněte v sekci uživatelé na zelené plusko.V následujícím okně je potřeba zadat tyto povinné údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Přihlašovací jméno - předvyplní se automaticky podle příjmení. Přihlašovací jméno musí uživatel znát, je potřeba na přihlášení do CYGNUSu
  • Heslo - heslo, kterým se bude uživatel přihlašovat do CYGNUSu. Kvůli bezpečnosti na obrazovce uvidíte jen hvězdičky
  • Potvrzení hesla - ještě jednou zde napište heslo. Slouží k vyloučení překlepů při zadání hesla

Při vytváření nového uživatele doporučujeme nejprve zadat snadné, jednoduše zapamatovatelné heslo (např. 1234) a zvolit políčko "Vynutit změnu hesla při příštím přihlášení." Poté předejte přihlašovací jméno a heslo novému uživateli, kterého po prvním přihlášení do CYGNUSu program vyzve, ať si zadá svoje heslo. Od té doby už se bude moct přihlásit pod svým nově zadaným heslem (takže ho bude znát jen on) a původní přestane platit. 
Uživatel stále ještě nepůjde uložit, je potřeba mu nastavit oprávnění (viz další krok). 


Přiřazení oprávnění

Po vytvoření nového uživatele je potřeba nastavit mu oprávnění (co a kde v programu může uživatel dělat). Nejjednodušší cesta je zkopírovat oprávnění od jiného uživatele, Použijte tuto funkci v případě, že už máte v systému někoho, kdo má stejná oprávnění jako je potřeba pro nového uživatele.V okně klikněte na řádek se jménem vzorového uživatele. Pokud má mít i stejný přístup k datům, zaškrtněte možnost "Nastavit také přístup k datům." O rozdílu mezi Šablonami práv a Přístupu k datům se dozvíte v nápovědě Nastavení přístupových práv. Nakonec klikněte na políčko Nastavit dle uživatele.Uživateli se načetly šablony práv a přístup k datům podle vzorového uživatele.Pokud nemáte ideálního vzorového uživatele nebo novému potřebujete donastavit nějaké specifické právo, více o práci se Šablonami práv a nastavení Přístupu k datům se dozvíte v nápovědě Nastavení přístupových práv. V posledním kroku už jen potvrďte tlačítkem ok a uživatel je vytvořen a může se přihlašovat a pracovat v CYGNUSu.Změna hesla

Někdy může nastat situace, že je třeba uživateli změnit heslo (např. pokud ho zapomněl a nyní se nemůže přihlásit). Otevřete si kartu uživatele (Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé). Dvakrát poklepejte na řádek s uživatelem, jehož heslo chcete změnit (nebo klikněte jednou a dejte dole tužku opravit).Pokud víte, jaké heslo chce uživatel používat, rovnou ho napište do kolonky Heslo a to stejné napište do kolonky Potvrzení hesla (slouží k vyloučení překlepů při zadání hesla). Kvůli bezpečnosti uvidíte pouze hvězdičky.


Pokud chcete, aby si uživatel zvolil heslo sám, doporučujeme do Hesla a Potvrzení hesla zadat nějaké jednoduché snadno zapamatovatelné (např. 1234), to mu sdělit a zaškrtnout volbu  "Vynutit změnu hesla při příštím přihlášení." Po prvním přihlášení pod jednoduchým heslem program uživatele ihned vyzve, aby si nové heslo nastavil sám. Každý uživatel si také může heslo změnit sám, aniž by k tomu potřeboval někoho, kdo může nastavovat práva (dříve administrátor). Stačí kliknout na svoje jméno a zvolit hned první možnost "Změna hesla."V otevřeném okně zadejte původní heslo a do kolonky Nové heslo a Potvrzení hesla napište vaše nové heslo. Potvrďte tlačítkem ok. Příště už se budete moct do CYGNUSu přihlásit pouze pomocí nového hesla.Zneaktivnění uživatele

Pokud nastane situace, kdy je žádoucí, aby uživatel nadále neměl přístup do CYGNUSu (např. ukončil pracovní poměr), je potřeba ho zneaktivnit. Otevřete si přehled uživatelů (Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé). Klikněte na řádek se jménem uživatele, kterého chcete smazat a na červený křížek. V následujícím okně potvrďte tlačítkem OK. Uživatel bude zneaktivněn, což znamená, že se nadále nebude moci přihlásit do CYGNUSu. Jak obnovit znekativněného uživatele, aby mu přístup opět fungoval, je popsáno v následující kapitole Obnovení přístupu. Obnovení přístupu

Pokud je potřeba uživateli obnovit přístup, není potřeba zakládat uživatele znovu, ale pouze si najít zneaktivněnou kartu uživatele a aktivovat ji. V Nastavení systému na záložce uživatelé (Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé) klikněte kamkoliv do tabulky pravým tlačítkem myši a zvolte možnost "Zobrazit neaktivní."Objeví se šedě zaškrtnuté řádky, které značí zneaktivněné uživatele. Dvakrát poklepejte na řádek s uživatelem, jehož přístup chcete obnovit. V levém dolním rohu zrušte faječku u volby "Neaktivní."A potvrďte tlačítkem OK.Uživatel nebude nadále zašedlý a může se opět přihlásit do CYGNUSu. Pokud mu potřebujete znovu nastavit heslo, postup je popsaný zde.
Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit