Nastavení přístupových práv

Změněno dne Mon, 18 Mar 2024 v 01:18 PM

OBSAHNevíte, jak vytvořit nového uživatele? Návod najdete v nápovědě ZDE.

Druhy přístupových práv 


Každý uživatel CYGNUSu může mít přiřazeny tři druhy přístupových práv. 


1. Šablony práv

Šablona práv slouží k nastavení přístupu do jednotlivých částí programu. Je rozdělena na konkrétní práva. Ta určují, do kterých částí programu se uživatel dostane a jak se v nich může chovat. U některých práv najdete možnost Povoleno, Náhled nebo Zakázáno. U některých Povoleno nebo Zakázáno. Šablony práv můžete pro jednoho uživatele kombinovat a vybrat jich libovolné množství. Pokud upravujete konkrétní šablonu, změny se projeví pro všechny uživatele, kteří mají šablonu přiřazenou. 2. Systémové šablony práv

Pomocí systémové šablony práv přidělíte uživateli povolení ke speciálním nastavením. Šablony jsou označeny šedým nebo oranžovým proužkem.Některé Systémové šablony může přiřadit pouze uživatel IRESOFT, ty jsou označeny šedým proužkem Pro přiřazení těchto šablon kontaktujte prosím Uživatelskou podporu. Jedná se o tyto šablony: 

Autorizovat počítače pro spuštění CYGNUSu (dříve Správce autorizace) - Přiřaďte uživateli, který má mít právo na autorizaci počítačů, na které nově nainstalujete CYGNUS. Je dobré mít více uživatelů s touto šablonou kvůli zastupitelnosti. 


Měnit nastavení, které ovlivňuje celý program (dříve Správce nastavení) - Přiřaďte uživateli, který má mít právo na přístup k nastavením, která ovlivní celý program. Pokud máte například více zařízení v rámci jednoho CYGNUSu, tento uživatel bude moci změnit nastavení, která nejsou rozdělena pro zařízení, služby nebo například zdravotnická pracoviště. Tuto šablonu přiřaďte uživateli, který program dobře zná. Je také dobré mít více uživatelů s touto šablonou kvůli zastupitelnosti. 


Nastavovat pracovní skupiny (dříve Správce pracovních skupin) - Přiřaďte uživateli, který má mít možnost přidávat, kopírovat, editovat a mazat pracovní skupiny. V rámci editace má možnost od konkrétního data změnit jakékoliv nastavení v pracovní skupině.


Ostatní systémové šablony může přiřadit uživatel, který se dostane k nastavení práv. Takové šablony jsou označeny oranžovým proužkem. Přiřadit může následující Systémové šablony:


Nastavovat práva jiným uživatelům (dříve Administrátor) - Přiřaďte uživateli, který může vytvářet nové uživatele a přiřazovat jim přístupová práva do CYGNUSu. Tento uživatel by měl dobře rozumět oblasti nastavování přístupových práv. Práva tohoto uživatele se stejně jako u všech ostatních řídí kombinací šablony a Přístupu k datům. Tato šablona neznamená, že má uživatel automaticky přístup všude, může si však sám tuto kombinaci nastavit. 


Objednávat stravu přes Mobilní CYGNUS - Přiřaďte uživateli, který si může objednat stravu přes Mobilní CYGNUS. 3. Přístup k datům 

Tato práva se nastavují individuálně pro každého uživatele. Určují, jaká data (zařízení, oddělení, nákladová střediska, zdravotnická pracoviště, provozy, sklady,..) uživatel uvidí v částech programu, které má povolené v šabloně práv. Přístup k datům je potřeba nastavit na míru konkrétnímu uživateli a vybrat takovou kombinaci, aby viděl v programu přesně to, co ke své práci potřebuje. 


Jak uživateli sestavit přístupová práva

Kde? Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé 


a) Výběr práv po vzoru jiného uživatele - doporučený postup!


Práva můžete přidělit po vzoru jiného uživatele tlačítkem Nastavit dle uživatele. Jedná se o nejjednodušší postup, jak uživateli práva přidělit. 
V tabulce si vyberte uživatele a zvolte, jestli chcete nastavit také Přístup k datům. Pokud zatržítko zakliknete, uživatel bude mít úplně stejnou kombinaci práv, jako vzorový, Vámi vybraný uživatel. Pokud má vzorový uživatel také Systémové šablony, přiřadí se k tomuto uživateli také. Výběr potvrďte tlačítkem Nastavit dle uživatele.  


Tímto postupem jste nastavili naprosto totožná přístupová práva, jako má vzorový uživatel. b) Výběr unikátní kombinace práv uživateli


1. Vyberte kombinace šablon

Pokud chcete vybrat uživateli šablony a Přístup k datům v jiné kombinaci, než má některý ze stávajících uživatelů, klikněte v Kartě uživatele nejprve na tlačítko Přidat - zelené plus
Otevře se přehled šablon, které můžete uživateli přidat. Na pravé straně vždy vidíte, která práva jsou ve vybrané šabloně povolená. 
Přidejte postupně všechny šablony, které chcete uživateli přiřadit pomoci tlačítka PřidatKombinaci šablon, které jste uživateli vybrali, uvidíte v Kartě Uživatele2. Přiřaďte systémové šablony


Pokud chcete přidat také Systémovou šablonu, klikněte na tlačítko + a vyberte šablonu ze seznamu. Přidávat můžete Systémové šablony s oranžovým pruhem. Šablony s šedým pruhem může přidat pouze uživatel IRESOFT (je potřeba kontaktovat Uživatelskou podporu). 3. Sestavte vhodnou kombinaci Přístupu k datům 


Pokračujte nastavením Přístupu k datům. Pokud nastavujete Přístup k datům úplně novému uživateli, můžete si pomoci tlačítkem Obnovit přístup k datům dle práv, které najdete pod tlačítkem Operace. Načte se základní předvolená kombinace dat. 


 

Data bude potřeba upravit uživateli na míru, klikněte na tlačítko s tužkou. 


Otevře se přehled, který postupně proklikejte a nastavte, ke kterým datům má mít uživatel v jednotlivých modulech přístup.
Obnovu přístupu k datům dle práv doporučujeme pouze u nového uživatele. Pokud Přístup k datům pouze upravujete existujícímu uživateli, klikněte rovnou na tlačítko Opravit (tužka). 

Jak si zkontrolovat, která práva má uživatel povolena? 


Pozor, při kombinování šablon se pravděpodobně stane, že některé právo je v jedné přiřazené šabloně povoleno a v jiné zakázáno. V takovém případě má vždy přednost Povoleno a uživatel tak má do této oblasti přístup! Zkontrolujte si finální kombinaci práv, kterou jste uživateli nastavili. Najdete ji pod tlačítkem s majáčkem.Můžete si také zobrazit popisky práv, abyste měli jasno v tom, do které oblasti programu se uživatel dostane.
Jak vytvořit novou šablonu práv


Kde? Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv


a) Vytvoření šablony v číselníku šablonu

Novou šablonu přidejte v sekci Šablony práv. Nejprve vyberte zařízení, pro které chcete šablonu vytvořit. Klikněte na tlačítko Přidat nebo označte vzorovou šablonu a udělejte její Kopii - tlačítko Kopírovat. 


V otevřeném okně zadejte Název a volitelně doplňte Poznámku. 
Procházejte jednotlivé sekce v levé části okna a v pravé části pak povolujte nebo nastavujte náhled na jednotlivé sekce v programu.


Uložte kliknutím na tlačítko OK.

b) Vytvoření šablony z Karty uživatele

Vytvořit novou šablonu práv můžete také přímo z karty uživatele.Pokud při výběru šablon uživateli zjistíte, že neexistuje žádná, která by pro uživatele seděla, klikněte na tlačítko + a vytvořte novou šablonu nebo využijte tlačítko pro kopii. Dál už postupujte stejným způsobem, jako je popsáno výše. 


Jak upravovat existující šablonu práv

Kde? Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv

Existující šablony můžete opravovat tlačítkem Opravit (tužka). Pokud chcete šablonu odstranit, klikněte na červený křížek.Pokud nejde šablonu odebrat (tlačítko s křížkem je šedé), šablona je použita u uživatele. Nejprve ji odeberte od uživatelů a poté můžete šablonu odstranit.


Jak nastavit, aby mohl být uživatel přiřazen jako klíčový pracovník


Nově dané právo už nepřiřazuje administrátor, ale osoba, která v šabloně práv má v sekci Klienti - Sociální dokumentace povoleno Klíčový pracovník a Číselníky a nastavení. Toto právo je typické pro sociálního pracovníka nebo vrchní sestru.V minulosti jste v Kartě uživatele mohli najít zatržítko pro Klíčového pracovníka. Toto nastavení jsme přesunuli na vhodnější místo. Najdete ho v záložce Nastavení - Klienti - Sociální dokumentace - Klíčoví pracovníci.  

Klikněte na zelené plus a vyberte uživatele, který má být klíčový pracovník. Zařadí se do seznamu a na kartě klienta ho/ji pak budete moci vybrat jako klíčového pracovníka. 


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit