V momentě kdy se blíží konec platnosti pracovního poměru, můžete využít hromadný nástroj na prodloužení.


1. Přehled zaměstnanců


V přehledu zaměstnanců, uvidíte dole tlačítko, které Vás bude informovat a počtu dohod/pracovních smluv, kterým se blíží konec pracovního poměru. 2.  Hromadné prodloužení pracovních smluv a dohod


V nástroji si můžete vybrat lidi, kterým chcete prodloužit dohodu, pracovní smlouvu. 


Nahoře vyberte možnost

  • Prodloužit stávající úvazky, použijte pokud se jedná o pracovní smlouvu, dohoda o pracovní činnosti. 
  • Vytvořit nové úvazky, použijte pokud se jedná o dohodu o provedení práce


Do žlutě zabarvených políček, můžete nastavit datum do kdy bude další pracovní poměr trvat. U každého můžete mít jiná data. A nakonec potvrdíte tlačítkem OK


V případě, že chci prodloužit pracovní smlouvy a dohody zároveň, je potřebné použit nástroj dvakrát, vždy pro každý typ pracovního poměru zvlášť. 


3. Výsledek


Je vidět, že na kartě zaměstnance se přidá další dohoda, nebo se prodlouží pracovní smlouva.