V momentě kdy se blíží konec platnosti pracovního poměru, můžete využít hromadný nástroj na prodloužení. Tento nástroj je především vhodný pro dohody o provedení práce.


V případě, že použijete tento nástroj na pracovní smlouvu, tak se neprodlouží, ale přidá další úvazek na kartě zaměstnance.  Jak to vypadá, ukážeme níže v nápovědě. 


1. Přehled zaměstnanců


V přehledu zaměstnanců, uvidíte dole tlačítko, které Vás bude informovat a počtu dohod/pracovních smluv, kterým se blíží konec pracovního poměru. 2.  Hromadné prodloužení pracovních smluv a dohod


V nástroji si můžete vybrat lidi, kterým chcete prodloužit dohodu, pracovní smlouvu. Do žlutě zabarvených políček, můžete nastavit datum do kdy bude další pracovní poměr trvat. U každého můžete mít jiná data. A nakonec potvrdíte tlačítkem OK3. Výsledek


Je vidět, že na kartě zaměstnance se přidá další dohoda, nebo se prodlouží pracovní smlouva.