Změna pracovní skupiny, provozu, pozice a úvazků

Změněno dne Pá, 26 Duben v 8:57 DOPOLEDNE

OBSAH

Jak změnit pracovní skupinu


Pracovní skupina - slouží k tomu, abychom zaměstnanci nastavili jeho pracovní režim. Pracovní skupina neslouží k rozdělování zaměstnanců podle pater, úseků atd. 

Tento postup je určen pro ty případy, kdy měníte pracovní režim zaměstnance. Například přechází z nerovnoměrného režimu s nepřetržitým provozem a na nerovnoměrný režim s provozem jednosměnným. Změnu je možné provádět pouze dopředu, nejpozději však v měsíci, od kterého změna platí.

Změnu pracovní skupiny proveďte na kartě zaměstnance v podsekci Provozy a pracovní skupiny klepnutím na tlačítko Zadat novou pracovní skupinu k datu k datu v části Pracovní skupina.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Pracovní smlouvy - Provozy a pracovní skupiny)

V otevřeném okně zvolte nejprve správné datum platnosti a poté vyberte novou pracovní skupinu, do které má být zaměstnanec zařazen.

Pokud na některé z pevných směn má zaměstnanec jiný start/konec, jeho nastavení proveďte klepnutím na tlačítko Přidat (nebo existující nastavení můžete Opravit  či Odebrat), vyberte směnu, zvolte, co nastavujete, zadejte správný čas a uložte klepnutím na OK.

Celé nastavení hotové? Uložte klepnutím na OK.

Následně se může otevřít okno, které Vás vyzve k nahrazení směn. Důvod je takový, že program narazil na směny, které má v dlouhodobém / měsíčním plánu. V našem případě, je vidět že má ještě noční směny, ale v nové pracovní skupině tyto směny neplatí. Máte tři možnosti.

1. Smazat vybrané směny z plánů, protože nový vedoucí vytvoří plán jiný.


Označíte směny a kliknete na Vymazat směny.


2. Vybrané směny můžete nahradit směnou, která existuje v nastavení pracovních skupin.


Označíte směny a vyberte za jakou směnu ji chcete vyměnit. I když se bude zdát, že vybíráte stejnou směnu, je potřeba to udělat. 


3.  Kliknutím na tlačítko Storno, směny u zaměstnance zůstanou a je možné je ještě přesunout jinému zaměstnanci. 


Tlačítko Opravit
V případě, že jste si všimli, že jste udělali nesprávný krok, je možné jej opravit.


Tlačítko slouží pouze k opravě zadané hodnoty, nelze s ním provést změnu.


Místo špatně nastavení pracovní skupiny Dohody, nastavuji PSS Nerovnoměrně 40:00 a potvrdíme tlačítkem OK.

Tlačítko Historie

Slouží především k tomu, že se chcete podívat do minulosti. Také se hodí, pokud jste se rozhodli jeho budoucí změnu zrušit a bude pokračovat ve svém původním nastavení.

 
Označíte řádek a červeným křížkem zrušíte zadané nastavení.Dále se můžete se setkat s hláškou "Zaměstnanec je zařazený do provozu, který není součástí pracovní skupiny, opravdu chcete pokračovat". 

V případě, že budete ještě měnit provoz, které je součástí pracovní skupiny, pokračujte tlačítkem Ano a změňte provoz.

V případě, že tento zaměstnanec zůstane na daném provozu a bude mít vybranou tuto pracovní skupinu a zobrazí se výstražný maják, můžete na něj kliknout a uvidíte následující hlášku. 

Bude potřebné nastavit program dle následujícího postupu, který naleznete zde

Stejný postup platí v případě, že měníte jen provoz zůstává pracovní skupina. 

V PRŮVODCI PŘIDÁNÍ ZAMĚSTNANCE SE MI NENABÍZÍ PRACOVNÍ SKUPINA, PROČ?

Jak změnit provoz

Provozem je zamýšleno fyzické pracoviště zaměstnance.to znamená na kterém úseku, oddělení pracuje, kdo je jeho vedoucí, která má na starosti tento provoz a vytváří například plány a docházku.


Nastavení proveďte v sekci Provozy a pracovní skupiny klepnutím na tlačítko Zadat nový provoz k datu.

(KDE? Zaměstnance – Karta zaměstnance – Pracovní smlouvy – Provozy a pracovní skupiny)

V otevřené okně zvolte datum změny a vyberte z nabídky provoz.

Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK.

Pokud je existující provoz chybný, můžete jej Opravit, nebo pod tlačítkem Zobrazit historii  kromě sledování provozy Odebrat .

Jak změnit úvazek

Tento postup je určen pro ty případy, kdy měníte koeficient úvazku. Například z celého na poloviční. Postup bez komplikací funguje pouze v případě, že změnu provádíte dopředu (změna bude platná až v budoucím období), nejpozději však v měsíci změny.

Tímto způsobem se provádí i změna typu pracovního poměru, tedy například z pracovní smlouvy na dohodu o provedení práce nebo činnosti a naopak.

Tohle provádíte, když nedochází k tzv. změně pracovní pozice zaměstnance, tedy například z Pracovníka přímé péče na Pracovníka stravování.

Změnu úvazku proveďte v kartě zaměstnance v podsekci Pracovní smlouvy klepnutím na tlačítko Změnit úvazek v části Úvazek.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Pracovní smlouvy)

V otevřeném okně nejprve zadejte datum, od kterého platí nový úvazek. A pak zapište koeficient úvazku (například 0.5). Pokud koeficient neznáte, ale znáte počet hodin za týden, můžete si jej nechat spočítat. Stačí klepnout na tři tečky, pod kterou naleznete kalkulačku.

Pokud máte více poskytovaných služeb, nezapomeňte pro vykazování na MPSV rozepsat úvazek mezi jednotlivé služby. Jen klepněte do žlutě zabarveného pole u služby a zapište koeficient.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak změnit pracovní pozici

Pokud dojde ke změně pracovní pozice, končí smlouva původní a vzniká nová. V CYGNUS je k dispozici nástroj, který oba kroky zvládne najednou.

Přejděte do karty zaměstnance u kterého pracovní pozici měníte.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Pracovní smlouvy )

Pod Pracovní smlouvou klepněte na tlačítko Změna pracovní pozice.

V otevřeném průvodci nejprve zvolte datum, od kterého je změna platná. A pokračujte klepnutím na Další.

Vyplňte důležité údaje ze smlouvy:

  • provoz na kterém zaměstnanec nově bude
  • pracovní skupinu k možnosti plánovat směny a vést docházku
  • typ pracovního poměru, tedy zdali jde o pracovní smlouvu či některou z dohod.

Až budete hotovi, klepněte na Další.

Posledním krokem jsou údaje pro vykazování dat na MPSV. Vyplňte potřebné údaje o zaměstnanci a nezapomeňte rozdělit úvazek na jednotlivé poskytované služby, je-li jich více.

Hotovo. Klepněte na dokončit.

V kartě bude původní pozice ukončena.

A nová pozice platná od data hned po ukončení pozice původní.

 

Pokud děláte změnu pracovní pozice dopředu, nezapomeňte že bude třeba ještě provést přesun údajů ze smlouvy původní na smlouvu novou. O tom vás ostatně bude informovat hláška na konci průvodce.

Pokud děláte změnu pozice zpětně, není třeba další operaci provádět, protože průvodce tyto údaje přesune automaticky:

  • Identifikační údaje (otisky, číslo čipu a autorizace do čteček)
  • Záznamy docházky a výkazy docházky zadané a platnost od data změny pozice
  • Rozpisy služeb platné po datu změny pozice

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit