Ve verzi 5.16 jsme přidali dvě nové chybové hlášky, které vás při zveřejnění jídelního lístku upozorní na případné nesrovnalosti v nastavení programu. Jedná se pouze o upozornění, ke zveřejnění JL vždy dojde!


Jeden případ kontroluje nastavení diety na kartě klienta a porovnává s nanormovanými jídly v JL (faječky). Pokud klient odebírá jídlo, které není nanormováno, ukáže se následující hláška.

Řešením bude doplnit faječky do JL nebo upravit odebíraná jídla na kartě klienta.  


Druhý případ upozorní na nesrovnalosti ve stravovací jednotce, pokud klient odebírá jídlo, které nemá nasmlouváno. 

Pokud víte, že klienti toto jídlo odebírat mají, řešením je nasmlouvat ho dodatkem klientům do stravovací jednotky (úpravou v nastavení klientů a dodatkem ke smlouvám, není to však práce stravovacího úseku) nebo hlášku ignorovat (pouze u specifických případů, kdy to tak opravdu chcete). Nezapomeňte, že nenasmlouvané jídlo se nezapočítává do norem a budete na něm provařovat.