Připravili jsme pro Vás vylepšenou verzi CYGNUSu, která mimo jiné obsahuje lépe čitelné písmo. K tomu, aby program fungoval správně, je potřeba nainstalovat do Vašeho počítače nové písmo (font). Tato akce za normálních okolností proběhne automaticky spolu s instalací nové verze CYGNUSu.

Může se ale stát, že se instalace písma (fontu) kvůli zabezpečení Vašeho počítače nepodaří. V takovém případě CYGNUS v průběhu instalace zobrazí upozornění, že je třeba nainstalovat font. Pokud toto upozornění přeskočíte, program se sice nainstaluje, ale bez potřebného písma.


POZOR – pokud neproběhne instalace fontu, novou verzi CYGNUSu bude možné spustit pouze v omezeném režimu!!! 

V důsledku se Vám při práci s CYGNUSem nebudou zobrazovat některé ovládací prvky, bude se Vám chybně zobrazovat obsah některých oken, nebo se Vám část obsahu nezobrazí vůbec.

Jak tento problém řešit? 

Budete potřebovat součinnost Vašeho IT správce – písmo bude muset nainstalovat ručně. O této situaci jsme Vaše IT správce již informovali. Při instalaci písma by měli postupovat podle tohoto návodu, který od nás již také obdrželi.Postup pro instalaci nového fontu:


    1. V aplikačním adresáři programu CYGNUS2 

        (obvykle: C:\ProgramFiles\CYGNUS2\VaseCislo\) si otevřete složku Fonts)


    2. V této složce najděte a dvojitým poklepáním spusťte soubor: OpenSans-Regular.ttf.


3. Vlevo nahoře klepněte na ikonu "nainstalovat". Instalaci proveďte pro všechny uživatelské účty na daném počítači. 


    4. Na výzvu zadejte přihlašovací údaje účtu s právem na správu PC. 


    5. Body 2) až 4) opakujte i pro zbývající soubory umístněné ve složce Fonts