Obsah

Změna ceny stravného pro zaměstnance a cizí strávníky

(KDE? Nastavení - Strava - Ceny Jídel)


Po označení ceny jídla, kterou chcete změnit, klikněte na Zadat nové ceny k datu (kalendář s pluskem).


Vyberte měsíc, od kterého chcete platnost změnit. Platnost můžeme nastavit i zpětně za předpokladu, že není uzavřeno vyúčtování stravy (Strava - Vyúčtování). Rozepište nové částky a potvrďte tlačítkem OK.


U změněné ceny jídla už vidíte datum od kdy a novou cenu. Objednávky s touto cenou jídla se od určeného data sami přecení. Dole si můžete rozkliknout historii, kde uvidíte, jak se cena jídla měnila v čase.


Změna ceny stravného pro klienty

Provádí se v nastavení vyúčtování klientské části. Po úpravě stravovacích jednotek a přidáním dodatku ke smlouvám klientů se nové ceny (ve stravě nám jde o surovinovou normu) automaticky propíší do stravovací části. K těmto nastavením má většinou přístup sociální úsek (jde o smlouvy klientů).

Jak na to, naleznete v nápovědě ZDE (Jak změnit cenu stravy od data)