Předání služby

Změněno dne Čt, 18 Duben v 3:51 ODPOLEDNE

Nástroj Předání služby slouží k rychlému informování nastupující služby na směnu. Nalezneme 
v něm množství záznamů o dění v zařízení a to nejen od předešlé směny. Na jedno kliknutí si zobrazíme seznam klientů, který nás informuje o tom, kdo v zařízení je či není. 
V následující nápovědě Vám blíže popíšeme jak s těmito nástroji pracovat a díky tomu si třeba 

i usnadnit nástup na službu. Jak to funguje, včetně Mobilního CYGNUSu, se dozvíte i ve videu níže.OBSAH

Záznamy

Oblast Záznamy zobrazuje záznamy péče klientů a to i ty, které v rámci realizace péče nemají zadaný časový údaj, ale spadají do zobrazeného intervalu v tomto okně. Zobrazují se zde záznamy 
z Realizace péče, Realizace ošetřovatelské péče či Nutriční dokumentace. Dle nastavení filtru záleží, zda se budou zobrazovat jenom důležité záznamy, nebo se budou zobrazovat všechny záznamy. Podmínky zobrazení záznamu v Předání služby

Individuální plán 

- musí být zadáno hodnocení individuálního plánu klienta 


Plán péče 
- při tvorbě hodnocení daného plánu 


Realizace péče

- při realizování péče musí být vytvořen záznam 


Ošetřovatelský plán

- při tvorbě hodnocení daného plánu

Realizace ošetřovatelské péče 

- při záznamu musí být zvoleno Označení (zlepšení stavu, zhoršení stavu,....)


Nutriční plán

- při tvorbě hodnocení daného plánu


Nutriční dokumentace

- záznam v sekci Záznamy nutriční péče musí být označen jako důležitý 


Provozní záznamy

- tvoří/upravují/mažou se přímo v Předání služby v sekci ZáznamyRozložení okna  1. Seskupit - můžeme zvolit, zda chceme seskupovat záznamy dle oblastí nebo dle klientů 
 2. Období - mohu si upravit období, za které chci vidět dané záznamy
 3. Přidání/úprava/odstranění záznamu - přímo v okně předání služby mohu vytvářet/opravovat/ mazat provozní záznamy 
 4. Tisk - záznamy si dle potřeby můžu tisknout 
 5. Zobrazit záznam - záznam, který nebyl vytvořen přímo v tomto okně si umím otevřít 
 6. Filtr - umíme si filtrovat, které klienty chceme vidět, zda chceme vidět jenom důležité záznamy nebo konkrétní oblast záznamů 


Stav klientů

Oblast Stav klientů zobrazuje stavy v zařízení k danému dni. Je to místo, kde vidíte, kteří klienti 
v daný den nejsou v zařízení a proč, kteří klienti nastoupili či ukončili pobyt v zařízení nebo kteří 

klienti mají naplánované kontroly/vyšetření u lékaře. 


Podmínky zobrazení Stavu klientů 

Oddělení 

- zobrazuje se podle nastavení CYGNUSu 


Přítomní klienti 

- zobrazuje se počet klientů dle Přehledu přítomnosti 


Nepřítomní klienti 

- zobrazují se klienti dle Přehledu přítomnosti 


Nástupy a ukončení 

- přepisují se údaje dle přehledu klientů 


Plán kontrol a vyšetření

- bere údaje z karet klientů (Ordinace lékaře - Plán kontrol a vyšetření)


Rozložení okna Datum 
> ke zvolenému datu se nám bude zobrazovat stav klientů, dle informací zadaných 
v programu

Tisk
> Přímý tisk - tiskne stav klientů k datu, které máte načtené v zobrazeném okně 
> Tisk - záznamy tiskne z aktuálního a předchozího dne, bez ohledu na to, k jakému datu máte načtené okně
           - stav klientů, tiskne k datu, které máte načtené v zobrazeném okně 


Potřebný oprávnění na šabloně práv

Záznamy

 • Individuální plán 
  1. Klienti - klienti - klienti 
  2. Klienti - sociální dokumentace - sociální dokumentace 
  3. Klienti - sociální dokumentace - individuální plán 


 • Plán péče 
  1. Klienti - klienti - klienti 
  2. Klienti - sociální dokumentace - sociální dokumentace 
  3. Klienti - sociální dokumentace - plán péče (tímto povolením se všechny práva, které pod plán péče spadají, nastaví na náhled) 


 • Realizace péče
  1. Klienti - klienti - klienti 
  2. Klienti - sociální dokumentace - sociální dokumentace 
  3. Klienti - sociální dokumentace - realizace péče


 • Ošetřovatelský plán
  1. Klienti - klienti - klienti 
  2. Klienti - ošetřovatelská dokumentace - ošetřovatelská dokumentace 
  3. Klienti - ošetřovatelská dokumentace - ošetřovatelský plán


 • Realizace ošetřovatelské péče 
  1. Klienti - klienti - klienti 
  2. Klienti - ošetřovatelská dokumentace - ošetřovatelská dokumentace 

  3. Klienti - ošetřovatelská dokumentace - realizace ošetřovatelské péče 


 • Nutriční plán
  1. Klienti - klienti - klienti 
  2. Klienti - nutriční dokumentace - nutriční dokumentace 

  3. Klienti - nutriční dokumentace - nutriční anamnéza a plán


 • Nutriční dokumentace
  1. Klienti - klienti - klienti 
  2. Klienti - nutriční dokumentace - nutriční dokumentace 


 • Provozní záznamy
  1. Klienti - klienti - klienti
  2. Klienti - klienti - provozní záznamy 


Stav klientů 

 • Přítomní klienti, Nepřítomní klienti, nástupy a ukončení 
  1. Klienti - klienti - klienti 


 • Plán kontrol a vyšetření 
  1. Klienti - klienti - klienti 
  2. Klienti - ordinace lékaře - ordinace lékaře 


Dbejte na kontrolu správně nastaveného filtru. Umíme si s ním filtrovat, které klienty chceme vidět a zda chceme vidět jenom důležité záznamy nebo konkrétní oblasti záznamů. 


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit