Evakuační seznam

Změněno dne Thu, 21 Mar 2024 v 02:58 PM

CYGNUS umožňuje generování evakuačního seznamu pro případ nouzové situace. V následující nápovědě se podíváme na to, jak nastavit program tak, aby se evakuační seznam správně generoval a ukážeme si samotnou práci s ním.


OBSAH

Nastavení Evakuačního seznamu

Pro správné fungování Evakuačního seznamu věnujme čas jeho nastavení, aby nám v případě potřeby mohl ihned spolehlivě a dobře sloužit. 


Nastavení Evakuačního seznamu může provádět pouze osoba s oprávněním Nastavení CYGNUSU nebo Nastavení práv.


Nastavení naleznete v sekci Evakuační seznam po kliknutí na vlastní jméno.Objeví se nám okno Evakuační seznam. Pro každé zařízení si nastavíme Evakuační seznam zvlášť, zařízení vybereme v horní lište (1). Nastavení Krizových kontaktů a Poznámky upravíme poklikáním na tlačítko Opravit (2).


Pokud Evakuační seznam nastavujete úplně poprvé, je možné, že máte ikonu Opravit zašedlou a nejde na ni kliknout. Zmáčkněte tlačítko Přegenerovat a volba Opravit se vám zaktivní.V následujícím okně vyplníme vše potřebné a potvrdíme OK.Základní nastavení máme hotovo, můžeme tedy Evakuační seznam zveřejnit zatrhnutím volby v okně Evakuačního seznamu. Evakuační seznam je v tuto chvíli přístupný z odkazu (URL adresa) uvedeném v okně Evakuační seznam. Pro jednodušší přístup si můžete poklikáním na tlačítko tiskárny vygenerovat QR kód, po jehož načtení si Evakuační seznam můžete zobrazit. Pozor, Evakuační seznam může pomocí odkazu nebo QR kódu zobrazit kdokoliv, mějte tedy QR kód nebo odkaz dostupný tak, aby k němu měly přístup pouze pověřené osoby, případně složky IZS.


V momentě, kdy si někdo zobrazí Evakuační seznam, dojde k vygenerování tohoto seznamu s aktuálními údaji (přítomní klienti a zaměstnanci). Tento seznam bude aktuální po dobu 24 hodin od posledního kliknutí v seznamu. Po uplynutí této doby se seznam vygeneruje znovu. V CYGNUSu si můžete ověřit, kdy byl seznam naposledy zobrazen. Přímo v Evakuačním seznamu také zjistíte, kdy byl seznam vygenerován (viz níže v kapitole Práce s Evakuačním seznamem).
Práce s Evakuačním seznamem

V momentě, kdy načteme QR kód s Evakuačním seznamem, uvidíme všechny osoby, které se právě nachází v zařízení. Klienti se zobrazují podle aktuálního Přehledu přítomnosti, zaměstnanci se zobrazují podle Záznamů docházky. V horní liště vidíme, kolik klientů a kolik zaměstnanců je přítomno a kolik z nich již je evakuováno. 


V evakuačním seznamu může naráz pracovat více osob a změny se do seznamu zaznamenávají v reálném čase, evakuace může být tedy například rozdělena mezi více osob a všichni navzájem uvidí, jak evakuace postupuje.


U klientů je zaznamenáno, zda mají nějaké omezení v mobilitě. Tento údaj se do evakuačního seznamu propisuje z Ošetřovatelské anamnézy v sekci Ošetřovatelské dokumentace, proto doporučujeme mít zde údaj o mobilitě klienta uvedený.Klienti jsou rozděleni podle oddělení, pod nimi se nacházení zaměstnanci a také klienti, kteří mají v Přehledu přítomnosti zadanou nějakou nepřítomnost. U zaměstnanců se nachází ikonka telefonu, která umožňuje zaměstnanci zavolat, pokud má na Kartě zaměstnance vyplněný telefonní kontakt.Úplně dole naleznete také informaci o tom, kdy byl tento evakuační seznam vygenerován.Osoby, které již jsou evakuovány, označíte kliknutím na zatržítko. V momentě, kdy dojde k evakuaci celého oddělení, tak se toto oddělení zabalí a klienti či zaměstnanci se schovají. Modelová situace

Pojďme si na příkladu ukázat, jak Evakuační seznam správně používat. Mějme hypotetické zařízení, které si již dříve vše správně nastavilo. QR kódy jsou vytištěné a uložené ve složce pokynů ke zdolávání požáru. 


  • V 8:00 dojde k propuknutí požáru. Protože je personál dobře připraven, tak již v 8:01 otevírá první pracovník Evakuační seznam. V tomto momentě se vytvoří evakuační seznam, ve kterém jsou klienti a zaměstnanci, kteří byli přítomni v zařízení v tomto čase (tj. 8:01)
  • V následujících chvílích otevírají Evakuační seznam další zaměstnanci, kteří pomáhají s evakuací. Vidí stále ten stejný seznam, který byl vygenerován k času 8:01
  • V 8:15 přijíždí hašici, kteří se také zapojují do evakuace. Je jim poskytnut QR kód a opět se jim načte seznam vygenerovaný k času 8:01
  • Všichni, kteří pracují v evakuačním seznamu a odškrtávají evakuované, pracují současně a všechno, co do evakuačního seznamu zadají, je okamžitě viditelné pro ostatní.
  • Evakuace probíhá vzorně a poslední evakuovaný je v seznamu odškrtnut v 9:05. Za 24 hodin od tohoto času dojde k obnovení evakuačního seznamu. Pokud bude evakuační seznam otevřen po uplynutí těchto 24 hodin, vygeneruje se znovu k aktuálnímu časuByl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit