Nastavení systému

JAK SPRAVOVAT A NASTAVOVAT PRÁVA UŽIVATELŮ CYGNUS 2
    OBSAH OBSAH Jak vytvořit novou šablonu práv Jak spravovat existující šablonu práv VIDEO: Jak přidat uživatele a přidělit mu přístupy do CYGNUS 2 J...
St, 19 Říjen, 2022 at 12:32 ODPOLEDNE
JAK PROVÁDĚT ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ SLUŽEB, UMÍSTĚNÍ KLIENTŮ A PROVOZŮ ZAMĚSTNANCŮ
OBSAH Informace o licenci Jak nastavovat poskytované sociální služby Jak opravit existující poskytovanou službu Jak nastavovat poskytované zdravotní ...
St, 19 Říjen, 2022 at 12:40 ODPOLEDNE
VIDEO: INSTALACE A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ
Instalujete CYGNUS 2 poprvé? Všechny kroky, které je třeba při instalaci i po ní provést, uvidíte v krátkém videu, které jsme pro vás připravili. Dozvíte se...
St, 22 Září, 2021 at 3:11 ODPOLEDNE
JAK AUTORIZOVAT NEBO ZAMÍTNOUT PŘÍSTUP DO CYGNUS 2
Kromě přímé autorizace osobně u počítače, lze autorizovat počítač i vzdáleně, a to v sekci Autorizace počítačů. Neautorizovaný počítač je seskupen pod nabíd...
St, 19 Říjen, 2022 at 12:40 ODPOLEDNE
JAK NASTAVIT REGIONÁLNÍ KARTY
Pomocí tohoto návodu získáte všechny potřebné informace ke správnému a funkčnímu nastavení regionálních karet. Celé nastavení projdete za pomocí těchto téma...
St, 19 Říjen, 2022 at 12:42 ODPOLEDNE
NA JAKÝCH ADRESÁCH A PORTECH KOMUNIKUJE CYGNUS 2
Tyto informace jsou určeny pro správce IT nebo jinou osobu, která u vás nastavuje komunikaci na síti. CYGNUS 2 komunikuje na těchto adresách a portech:...
St, 16 Září, 2020 at 10:11 DOPOLEDNE
JAK NASTAVIT ZÁHLAVÍ ZAŘÍZENÍ
V sekci Nastavení záhlaví tiskových sestav části Zařízení označte zařízení a klepněte na tlačítko Opravit. (KDE? Nástroje – Nastavení systému – Tiskové ses...
St, 19 Říjen, 2022 at 12:42 ODPOLEDNE
JAK NASTAVOVAT PRACOVNÍKY TERÉNNÍ PÉČE
Jak zadat pracovníky terénní péče Po přidání uživatelů do CYGNUS 2, je nutné ty z nich, kteří budou zapisovat ošetřovatelskou realizaci označit jako pracov...
St, 19 Říjen, 2022 at 12:43 ODPOLEDNE
NASTAVENÍ ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVIŠTĚ V POBYTOVÝCH ODBORNOSTECH 913, 902 A 004
Jak opravit zdravotní pracoviště (IČP) V sekci Poskytované zdravotní služby poklepejte na řádek pracoviště poskytované zdravotní služby. (KDE? Nástroje – ...
St, 19 Říjen, 2022 at 12:43 ODPOLEDNE
JAK NASTAVIT ZÁHLAVÍ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE
V sekci Nastavení záhlaví tiskových sestav části Zdravotnická pracoviště označte pracoviště a klepněte na tlačítko Opravit. (KDE? Nástroje – Nastavení syst...
St, 19 Říjen, 2022 at 12:44 ODPOLEDNE