Povolení servisního přístupu

Změněno dne Čt, 14 Březen v 1:44 ODPOLEDNE

I když Vám dodáváme CYGNUS, tak všechna data, která v CYGNUSu uchováváte, jsou jen Vaše. Bez výslovného souhlasu k nim nemůžeme přistupovat ani je měnit. Někdy je to ale nezbytné a z legislativních důvodů potřebujeme evidovat případy, kdy na základě Vašeho dovolení přicházíme do kontaktu s údaji, které v CYGNUSu vedete. V této nápovědě si vysvětlíme, jak to funguje.


OBSAH


Povolení servisního přístupu


Pokud je potřeba podívat se do nastavení nebo do části programu, ke které nemá právě přihlášený uživatel povolení, mohou se naši konzultanti přihlásit jako uživatel IRESOFT, který má přístup do všech částí CYGNUSu. Tento přístup je však potřeba povolit z Vaší strany. Bez tohoto povolení si naši konzultanti nebudou schopni vygenerovat pro toto přihlášení servisní heslo.


Pokud tedy bude potřeba servisní přístup, náš konzultant Vás požádá o povolení. Klikněte na záložku O programu (1) a z nabídky vyberte možnost Povolit servisní přístup (2). 


V následujícím okně ponechte označenou horní volbu, která umožní našim konzultantům vygenerovat si servisní heslo a přihlásit se pod uživatelem IRESOFT. Potvrďte OK.Povolení servisního zásahu do databáze

V některých případech je potřeba, aby naši konzultanti provedli ve Vašich záznamech v CYGNUSu nějaké změny. Vaše data nemůžeme svévolně měnit, proto potřebujeme Váš souhlas s takovým zásahem. Tyto zásahy mohou být například hromadné změny, které by ručním zadáním nebyly možné nebo by trvaly neúměrně dlouhou dobu a podobně.


Pokud nastane případ, kdy bude tento servisní zásah do databáze nutný, náš konzultant Vám vysvětlí rozsah a všechny náležitosti tohoto zásahu a požádá Vás o povolení zásahu. Klikněte na záložku O programu (1) a v nabídce vyberte možnost Povolit servisní přístup (2).


V následujícím okně vyberte druhou možnost servisní zásah do databáze za účelem. V následujícím poli vyplňte, za jakým účelem tento zásah povolujete. Potvrďte OK.


POZOR: Bez vyplněného účelu nebude možné servisní zásah povolit. 


Nastavení práv pro udělování souhlasu se servisním zásahem

V základním nastavení je možnost udělovat souhlas se servisními zásahy povolená na každé šabloně. Pokud potřebujete některým Vašim uživatelům tuto možnost zakázat, je potřeba změnit právo na Šabloně práv.


KDE? Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv

Ze seznamu šablon vyberte tu šablonu, kde chcete právo upravit a otevřete ji dvojím poklikáním nebo kliknutím na ikonu Opravit (tužka). Šablona se Vám otevře k editaci. Zvolte sekci Bezpečnost  a záložku Povolení servisního přístupu zaměstnancům společnosti IRESOFT a zde tuto možnost zakažte. Potvrďte OK. Změna práva se projeví po opětovném přihlášení dotčených uživatelů. Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit