Aby bylo možné vytvářet oznámení a nahrávat dokumenty, není třeba provádět žádné speciální nastavení. Je však nutné přidělit oprávnění.

Oprávnění se nastavuje v šabloně práv. Kompletní informace o nastavování najdete v příručce ke správě šablon oprávnění.

V samotné šabloně pak proveďte následující nastavení pro:

Posílání oznámení

V šabloně práv je naleznete v podsekci Posílání oznámení v sekci Řízení organizace.

Nastavit lze následující oprávnění:

  • Posílání oznámení | umožňuje vytvářet a odesílat oznámení jednotlivých uživatelům
  • Správa skupin oznámení | umožňuje vytvářet skupiny příjemců oznámení. Díky tomu se zrychlí výběr uživatelů, například při odesílání oznámení určitým odděláním, apod.

Vkládání dokumentů

V šabloně práv je naleznete v podsekci Vkládání dokumentů v sekci Řízení organizace.

Nastavit lze následující oprávnění:

  • Správa složek dokumentů | Umožňuje vytvářet složky a nastavovat, kdo může do složek dokumenty vkládat, kdo je může jen číst a kdo k nim nemá přístup vůbec.