Jak sestavit formulář

Formulář slouží k rychlému zjištění, zdali i u klienta hrozí nutriční potíže. Tento postup platí pro vytvoření prvního formuláře i pro každou jeho aktualizaci.

Nový formulář sestavíte klepnutím na tlačítko Zadat nový formulář MNA®-SF k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Nutriční dokumentace – Základní údaje)

V otevřeném okně nejprve zvolte datum, od kterého formulář platí. Volitelně si můžete opravit datum, kdy chcete, aby vám byl připomenut konec platnosti.

Pokračujte výběrem z možností z nabídek.

Zapište váhu a výšku.

Víte, že můžete výšku klienta spočítat? Klepněte na modrou šipku a použijte jeden z možných výpočtů výšky klienta.

Dle délky předloktí nebo dle délky dolní končetiny po koleno.

Délka předloktí
Délka dolní končetiny

Můžete také zadat obvod lýtka v cm.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak opravit chybný formulář

Tento postup použijte jen tehdy, když naleznete chybu. Pokud formulář aktualizujete z důvodů změn z klienta, nebo dle vnitřní směrnice, použijte postup pro sestavení formuláře MNA®-SF.

Chyby ve formuláři můžete provést klepnutím na tlačítko Opravit.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Nutriční dokumentace – Základní údaje)

 

V otevřeném okně zadejte změny a uložte klepnutím na OK.

Jak odstranit chybný formulář

Pokud je formulář natolik špatně, že jej potřebujete smazat, klepněte na tlačítko Historie.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Nutriční dokumentace – Základní údaje)

 

V otevřené historii můžete sledovat graf změn tohoto formuláře. Smazání poslední verze provedete jeho označením a klepnutím na tlačítko Odebrat.

Jak sledovat vývoj váhy klienta

Vývoj váha klienta kromě grafu lze sledovat i číselně. Postačí klepnout na tlačítko Historie  hned pod grafem

(KDE? Klienti – Karta klienta – Nutriční dokumentace – Základní údaje).

 

V otevřeném okně jsou uvedeny číselní změny váhy klientů.

Odkud se všechny tyto váhy berou?

  • Realizace péče
  • MNA®-SF
  • Nutriční anamnéza
  • Ošetřovatelská anamnéza