Základní údaje v sociální dokumentaci

Změněno dne Wed, 30 Aug 2023 v 09:11 AM

OBSAH

Základní informace

První sekcí Sociální dokumentace jsou základní údaje. Ty obsahují informace o přiděleném klíčovém pracovníkovi a aktuálním stavu klienta.

V pravé části okna jsou zobrazeny vybrané informace z jiných části programu, se kterými by se měl každý pracovník seznámit a které jsou důležité k jeho práci. Údaje nelze v této části měnit a vychází z dokumentů: Ošetřovatelská anamnéza, Nutriční anamnéza, Hodnocení rizika pádů a dekubitů, MNA®SF.


Mezi tyto informace patří například:

  • stupeň příspěvku na péči
  • rizika klienta – pády, podvýživa, dekubit
  • alergie na léky, potraviny, dezinfekci a jiné látky
  • infekční onemocnění, jako hepatitida či HIV
  • kardiostimulátor, odmítaná strava, a další údaje (kuřák, inkontinence)

Jak přiřadit klíčového pracovníka klientovi

Klíčového pracovníka (dále jen KP) klienta určete na kartě klienta klepnutím na tlačítko Zadat nového klíčového pracovníka k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Základní údaje)

V otevřeném okně zvolte datum, od kterého nový KP platí, vyberte jej z nabídky a do poznámky případně zapište důvod změny KP.V případě, že v seznamu klíčových pracovníků nemáte osobu, která by zde měla být. Klikněte na symbol zeleného + a osobu do seznamu přidejte. Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na tlačítko OK.

Jak spravovat číselník klíčových pracovníků

Číselník klíčových pracovníků můžete upravit uživatel, který má povolena práva v šabloně práv na číselníky sociální dokumentace.(Kde? Nastavení > Klienti > Sociální dokumentace > Klíčoví pracovníci)Tlačítkem + přidáte do seznamu uživatele jako klíčového pracovníka. Křížkem odeberete uživatele ze seznamu klíčových pracovníků. 


Jak zjistit, který klienta nemá klíčového pracovník

Informace o klientech bez klíčových pracovníků nabízí nástroj Upozornění.

(Kde? Komunikace – Upozornění – Sociální dokumentace)

Přímo do karty pro zadání klíčového pracovníka se dostanete poklepáním (nebo označením a klepnutím na tlačítko Zobrazit kartu klienta

Jak zapsat stručný aktuální popis klienta

Nejprve několik málo k tomuto políčku. Samotný název pole hovoří o aktuálním stavu klienta. Co bychom tam tedy měli najít? Vše, co o klientovi platí právě teď. Samozřejmě ve vší stručnosti. V několika větách by se uživatele měl dozvědět maximum informací o klientovi, které jsou důležité pro práci s ním.

Pro představu by mohlo být v poli uvedeno např.:

  • stručné informace o minulosti klienta.
  • něco málo o jeho chování, o jeho zvyklostech, omezeních, apod.
  • zdravotní stav bez diagnóz a stanovené medikace
  • do aktuálního stavu nezapisujeme krátkodobé změny (např. chřipka, apod.)

U aktuálního stavu v kartě klienta nevedeme žádnou historii, proto jej vždy opravujeme. Klepněte tedy na tlačítko Opravit pod polem Aktuální stav.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Základní údaje)

V otevřeném okně proveďte úpravy podle potřeby a poté uložte klepnutím na OK.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit