JAK PRACOVAT S OZNÁMENÍMI

Změněno dne Pá, 3 Březen, 2023 v 11:17 DOPOLEDNE

Obsah


Nástroj oznámení umožňuje vytvořit a odeslat oznámení buď jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů. U oznámení můžete také vyžádat potvrzení o přečtení a průběžně sledovat, kdo si oznámení zobrazil a také potvrdil jeho přečtení. 

Jak spravovat oznámení

Jak vytvořit a odeslat oznámení

Nové oznámení vytvořte v sekci s přijatými oznámeními použitím tlačítka Přidat (zelené plus).

(KDE? Komunikace – Komunikační centrum – Oznámení – Přijatá)


V otevřeném okně vyberte nejprve příjemce kliknutím na tlačítko Přidat (zelené plus).


V otevřeném okně můžete zatržením vybrat předefinované skupiny (vytvořit novou skupinu můžete podle návodu na správu skupin příjemců, který najdete ZDE). Pokud chcete vybrat jednotlivé příjemce a ne celou skupinu, zatrhněte Volba jednotlivých příjemců. 


Pomocí zatržítek vyberte konkrétní uživatele. 

Hotový výběr pak potvrďte kliknutím na OK.


Pokračujte doplněním předmětu. 


Vytvořte samotnou zprávu. K formátování můžete využít lištu s tlačítky např. pro kurzivu, změnu velikosti či vložení obrázku.


U důležitých zpráv můžete požadovat potvrzení, že se uživatel se zprávou seznámil. K tomu slouží zatržítko Vyžádat potvrzení o přečtení.

Hotové a kompletní oznámení odešlete kliknutím na Odeslat.

Hotovo. Zpráva je odeslána a zároveň doručena všem příjemcům.

Jak opravit odeslané oznámení

V případě, že v odeslaném oznámení některá informace chybí, můžete jej opravit a znovu odeslat. Můžete si být zároveň jisti, že opravené oznámení si znovu přečtou všichni.

Pokud bylo zaslané oznámení uživatelem přečteno:

  • označí se znovu jako nepřečtené
  • zpráva vyžadující potvrzení o přečtení toto potvrzení bude znovu požadovat.

Opravu proveďte v odeslaných oznámeních.

(KDE? Komunikace – Komunikační centrum – Oznámení – Odeslané)

V seznamu zprav označte tu, kterou chcete opravit a použijte tlačítko Opravit.


V otevřeném okně proveďte všechny potřebné úpravy a potvrďte kliknutím na Odeslat.

Oprava oznámení neumožňuje změnit příjemce, pouze předmět a obsah. Chcete-li poslat zprávu dalším uživatelů, vytvořte novou.


Zpráva bude u všech příjemců označena jako nepřečtená. Pokud je u zprávy požadováno potvrzení o přečtení, uživatelé budou muset přečtení oznámení znovu potvrdit. 

Jak odebrat oznámení


Pokud je potřeba z nějakého důvodu oznámení odstranit, provedete to v podsekci Odeslaná v oznámeních.

Pozor, po odstranění nebude možné zprávu zobrazit ani obnovit!

(KDE? Komunikace – Komunikační centrum – Oznámení – Odeslané) 


Označte oznámení, které chcete smazat a použijte tlačítko Smazat oznámení.

Potvrďte smazání kliknutím na OK.

Hotovo, zpráva je odstraněna.

Pokud si uživatel zprávu již přečetl, bude se zobrazovat v jeho oznámeních ještě týden, jako informace, že dané oznámení bylo odstraněno.

Jak zkontrolovat, jestli bylo oznámení přečteno

(KDE? Komunikace – Komunikační centrum – Oznámení – Odeslaná)


Pokud bylo požadováno potvrzení o přečtení, u oznámení uvidíte, kolik procent uživatelů potvrzení potvrdilo. 


Detail zobrazíme tak, že označíme oznámení a použijeme tlačítko se šedou fajfkou Zobrazit informace o přečtení.


V otevřeném okně je zobrazeno, kdy uživatel zprávu přečetl a kdy případně přečtení potvrdil.


Můžete si vyfiltrovat uživatele, kteří zatím potvrzení nepotvrdili. Zaklikněte volbu Zobrazit pouze nepotvrzené. 

Bude-li důvod, zobrazený seznam uživatelů můžete vytisknout. Stačí k tomu použít tlačítko Tisknout.

Jak vytisknout oznámení těm, kteří nepoužívají CYGNUS

(KDE? Komunikace – Komunikační centrum – Oznámení – Odeslané)

Tlačítko najdete v pravém dolním rohu pod zobrazeným oznámením (Exportovat do PDF).

Dokument se vygeneruje do formátu PDF. Ten můžete někomu poslat nebo vytisknout.

Jak spravovat skupiny pro odesílání oznámení

Uživatelé, kteří mají v šabloně práv povoleno Spravovat příjemce oznámení, mohou při vytváření nového oznámení, konkrétně při výběru příjemců, vytvářet skupiny příjemců. Může také opravovat nebo odebírat existující skupiny.

Jak vytvořit skupinu

Ve složce Oznámení - Přijatá klikněte na zelené +. 

V otevřeném okně klikněte na tlačítko Přidejte příjemce oznámení (zelené plus).

V okně výběru příjemců oznámení k vytvoření nové skupiny použijte tlačítko Přidat (zelené plus).

Okno se rozšíří o seznam uživatelů a pole pro zápis názvu skupiny. Název zapište. 

Zatrhněte uživatele, které chcete do skupiny přidat. 

Skupinu vytvořte kliknutím na tlačítko Vytvořit skupinu.

Nová skupina se zobrazí v seznamu a lze ji hned použít.


Jak opravit skupinu

Ve složce Oznámení - Přijatá klikněte na zelené +. 

V otevřeném okně klikněte na tlačítko Přidejte příjemce oznámení (zelené plus).

K opravě názvu či seznamu uživatelů existující skupinu zatrhněte a klepněte na tlačítko Opravit.


Zobrazí se možnost opravit název, přidat nebo odebrat uživatele pomocí zatržítek. Upravte, co je třeba a všechny změny uložte kliknutím na Uložit změny.

Hotovo. Upravenou skupinu lze zase použít.

Jak odstranit skupinu

Ve složce Oznámení - Přijatá klikněte na zelené +. 

V otevřeném okně klikněte na tlačítko Přidejte příjemce oznámení (zelené plus).

Skupinu, kterou již nebude dále využívat v seznamu skupin zatrhněte a použijte tlačítko Odstranit.

Potvrďte kliknutím na tlačítko OK.


 


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit