Veškeré nastavování jednotek nutričních hodnot provedete v podsekci Skladové jednotky. Začněte výběrem typu jednotek, zdali se jedná o nutrienty, nebo skladové jednotky

(KDE? Nástroje – Nastavení – Sklady – Sklady – Skladové jednotky)

Jak přidat novou jednotku

Klepněte na tlačítko Přidat.

V otevřeném okně zapište název a zkratku jednotky. Uložte klepnutím na OK.

Jak jednotky opravit

Poklepejte na řádek skladové jednotky, kterou chcete opravit. Opravit nelze výchozí jednotky.

V otevřeném okně proveďte požadované úpravy a uložte klepnutím na OK.

Jak jednotky odebrat

Označte jednotku, kterou chcete smazat a klepněte na tlačítko Odebrat.

Doposud nepoužitá jednotka bude trvale odstraněna.

Jak změnit pořadí jednotek

Označte jednotku, kterou chcete posouvat a klepněte buď na tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů.