Všechna nastavení nutrientů provádějte v podsekci Nutrienty.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Sklady – Sklady – Nutrienty)

Jak přidat nový nutrient

Klepněte na tlačítko Přidat.

V otevřeném okně zadejte název a zkratku, nastavte jednotku a uveďte, kolik desetinných míst číslo může mít. Uložte klepnutím na OK.

Jak opravit nutrient

Opravovat lze pouze ručně vytvořené nutrienty, výchozí nikoliv. Pro opravu poklepejte na řádek nutrientu.

V otevřeném okně proveďte požadované úpravy a uložte klepnutím na OK.

Nutrient nepoužíváme, jak jej zneaktivnit

Poklepejte na řádek nutrientu, kterých chcete zneaktivnit.

V otevřeném okně zatrhněte volbu Neaktivní a uložte klepnutím na OK.

Nutrient zmizí ze všech míst.

Jak smazat chybně zadaný nutrient

Smazat lze pouze ručně vytvořené nutrienty. Označte řádek nutrientu a klepněte na tlačítko Odebrat.

Potvrďte odebrání klepnutím na OK.

Jak nutrienty seřadit

Označte nutrient a posouvejte jej tlačítky Posunout nahoruPosunout dolů.