V podsekci Číselná řada skladových karet klepněte na tlačítko Opravit.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Sklady – Sklady – Číselná řada skladových karet)

V otevřeném okně můžete nastavit, zdali se má automatické číslování používat a jestli má mít předponu a příponu.