Všechny úpravy skupin zásob provádějte podsekci Skupiny zásob a ve správném skladu.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Sklady – Sklady – Skupiny zásob)

Jak opravit skupinu zásob

Poklepejte na řádek skupiny zásob, který chcete opravit.

V otevřeném okně klepněte proveďte chtěné úpravy a uložte klepnutím na OK.

Jak odstranit skupinu zásob

Označte skupinu zásob a klepněte na tlačítko Odebrat.

Pokud byla skupina použita, nabídne se její zneaktivnění. Potvrďte klepnutím na OK.

Pokud použita nebyla, bude úplně odebrána. Potvrďte klepnutím na OK.