Aby CYGNUS 2 nenačítal jednotlivé klienty déle, než je nutné, ostatní dokumentace zobrazuje ve výchozím stavu pouze záznamy a dokumenty z nedávného období, konkrétně posledního roku. Pro zobrazení všech záznamů použijte v ostatní dokumentaci Filtr.

V období pro zobrazení všech zvolte prázdné pole (můžete ale volit konkrétní rok, aj.).

Uložte klepnutím na OK.


Záznamy jsou zobrazeny.