Aby bylo v CYGNUS 2 možné elektronicky podepisovat ošetřovatelskou dokumentaci, je třeba tuto funkci aktivovat.

Nastavení může provádět pouze správce nastavení.

(KDE? Nastavení – Klienti – Elektronický podpis – Nastavení elektronického podpisu)

Pokud máte více zdravotnických pracovišť, zvolte z nabídky a klepněte na tlačítko Opravit.

V otevřeném okně zatrhněte zatržítko pro povolení podpisu a nastavte datum, od kterého mají být záznam a dokumenty podepsán použitím osobního certifikátu.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Nyní si každá sestra nahraje certifikát do CYGNUS 2 a může začít elektronicky podepisovat.