Jakmile je hodnotící období uzavřeno, můžete se podívat, jak dopadlo hodnocení u vás. Své hodnocení naleznete v nástroji Můj Cygnus.

Přejděte do podsekce Moje hodnocení a vyberte si období, které chcete sledovat.Zobrazené výsledky jsou průměrem dle nastavených vah jednotlivých hodnocení. Textová hodnocení jsou zobrazena všechna.