Pro sledování spotřeby použijte nástroj Spotřeba.

(KDE? Strava – Spotřeba)

V otevřeném okně si zvolte období (pomocí modré šipky lze přednastavit minulý či aktuální měsíc)

Vyberte, zdali chcete zobrazit okno dle:

  • Kategorie diet (kategorie a diety)
  • Typ strávníka (Klient s poskytovanou službou, zaměstnanci, cizí)

Rozpisu po dnech dosáhnete použitím zatržítka Rozepsat období po dnech.