OBSAH

Jak vytvořit nový záznam péče

Nový záznam péče přidáte klepnutím na tlačítko Přidat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Záznamy péče).

V otevřeném okně nejprve zvolte datum, kdy se událost stala.

Pokud máte záznamy řazeny do oblastí, vyberte správnou.

Dále zapište text události.

Pokud není určeno oblastí a jedná se o záznam důležitý, označte jej tak.

Nakonec k záznamu můžete přiložit i přílohu, nebo načíst dokument ze šablony.

U souboru stačí jen vyhledat v průzkumníku Windows soubor, který chcete nahrát, a uložit.

Pokud vybíráte šablonu dokumentu.

Nezapomeňte na správné datum načtených informací.

Jakmile je hotovo, stačí záznam uložit klepnutím na OK.

Jak opravit záznam péče

Záznam, který obsahuje chyby, můžete samozřejmě poklepání Opravit.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Záznamy péče).

V otevřeném okně proveďte požadované změny a uložte klepnutím na OK.

Některé záznamy nebude možné odebrat nebo opravit. Jedná se o ty záznamy, které nevznikly zde, například právě hodnocení plánu péče nebo záznamy z nutriční či ošetřovatelské dokumentaci. Ty lze opravit tam, kde vznikly.

Jak odebrat záznam péče

Pokud chcete záznam úplně smazat, stačí jej označit a použít tlačítko Odebrat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Záznamy péče)

Některé záznamy nebude možné odebrat nebo opravit. Jedná se o ty záznamy, které nevznikly zde, například právě hodnocení plánu péče nebo záznamy z nutriční či ošetřovatelské dokumentaci. Ty lze opravit tam, kde vznikly.