OBSAH

Jak vytvořit nový záznam péče

Nový záznam péče přidáte klepnutím na tlačítko Přidat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Záznamy péče).

V otevřeném okně nejprve zvolte datum, kdy se událost stala.

Pokud máte záznamy řazeny do oblastí, vyberte správnou. Dále zapište text události. Pokud není určeno oblastí a jedná se o záznam důležitý, označte jej tak. Nakonec k záznamu můžete přiložit i přílohu, nebo načíst dokument ze šablony.

Jakmile je hotovo, stačí záznam uložit klepnutím na OK.

Jak opravit záznam péče

Záznam, který obsahuje chyby, můžete samozřejmě poklepání Opravit.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Záznamy péče).

V otevřeném okně proveďte požadované změny a uložte klepnutím na OK.

Některé záznamy nebude možné odebrat nebo opravit. Jedná se o ty záznamy, které nevznikly zde, například právě hodnocení plánu péče nebo záznamy z nutriční či ošetřovatelské dokumentaci. Ty lze opravit tam, kde vznikly.

Jak odebrat záznam péče

Pokud chcete záznam úplně smazat, stačí jej označit a použít tlačítko Odebrat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Záznamy péče)

Některé záznamy nebude možné odebrat nebo opravit. Jedná se o ty záznamy, které nevznikly zde, například právě hodnocení plánu péče nebo záznamy z nutriční či ošetřovatelské dokumentaci. Ty lze opravit tam, kde vznikly.