Sociální dokumentace

JAK ZAZNAMENAT PÁD KLIENTA
Kdo zapisuje pád klienta? Správně by měl vždy ten, které pád viděl jako první. Formulář Protokol o pádu proto může být upravován více uživateli, například v...
Út, 7 Červenec, 2020 at 2:24 PM
JAK EVIDOVAT A SLEDOVAT ÚČASTI KLIENTŮ NA AKCÍCH
Jak vytvořit novou akci Novou akci vytvořte v nástroji Účast na akci. (KDE? Klienti – Účast na akci) Můžete vytvořit akci úplně novou pomocí tlačitka Při...
Út, 7 Červenec, 2020 at 2:25 PM
JAK ZAPISOVAT REALIZACI PLÁNU PÉČE
OBSAH Jak zrealizovat činnosti klientů dle plánu Jak zrealizovat činnost několika klientům (bez plánu) Jak zrealizovat skupinovou činnost Jak zrealizov...
Ne, 12 Červenec, 2020 at 1:00 PM
JAK PRACOVAT S OSTATNÍ DOKUMENTACÍ
Jak přidat záznam ostatní dokumentace Z nabídky pod tlačítkem Přidat vyberte Záznam. (KDE? Klienti – Karta klienta – Ostatní dokumentace – Vaše kategorie)...
Út, 7 Červenec, 2020 at 2:28 PM
JAK ZAPISOVAT REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU
Jak zaznamenat plnění cíle O tom, jak probíhá naplňování stanoveného cíle individuálního plánu se můžete rozepsat pod tlačítkem Záznamy. (KDE? Klienti – K...
Út, 7 Červenec, 2020 at 2:29 PM
JAK VÉST INDIVIDUÁLNÍ ZÁZNAMY PÉČE
OBSAH Jak vytvořit nový záznam péče Jak opravit záznam péče Jak odebrat záznam péče Jak vytvořit nový záznam péče Nový záznam péče přidáte klepnutím ...
Ne, 12 Červenec, 2020 at 1:03 PM
JAK ODSTRANIT OSOBNÍ CÍL
V případě absolutní chyby, tj, plán osobního cíle je nepoužitelný a je třeba jej smazat, označte potřebu a klepněte na tlačítko Zobrazit historii. (KDE? Kl...
Út, 7 Červenec, 2020 at 2:31 PM
JAK PRACOVAT S FORMULÁŘI SOCIÁLNÍ DOKUMENTACE
OBSAH Jak sestavit klientovi formulář Jak aktualizovat formulář klienta Jak sledovat vývoj u klienta dle formuláře Jak sestavit klientovi formulář Te...
Ne, 12 Červenec, 2020 at 12:49 PM
JAK PRACOVAT SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI SOCIÁLNÍ DOKUMENTACE
OBSAH Základní informace Jak přiřadit klíčového pracovníka klientovi Jak zjistit, který klienta nemá klíčového pracovník Jak zapsat stručný aktuální po...
Ne, 12 Červenec, 2020 at 10:58 AM
JAK INDIVIDUÁLNĚ PLÁNOVAT PÉČI O KLIENTA (INDIVIDUÁLNÍM PLÁNEM)
Základní informace Poskytovatel sociálních služeb je povinen individuálně naplánovat službu dle potřeb klienta v rozsahu, který definuje prováděcí vyhláška...
Út, 7 Červenec, 2020 at 2:34 PM