Sociální dokumentace

Webová aplikace mujcygnus.cz pro sociální péči
Realizovat sociální péči a zapisovat záznamy péče můžete nyní i v mobilním telefonu přes webovou aplikaci. Ta slouží primárně pro pečovatelky, které mohou n...
Út, 19 Červenec, 2022 at 2:05 ODPOLEDNE
REALIZACE PÉČE
OBSAH Jak zrealizovat činnosti klientů dle plánu Jak zrealizovat činnost několika klientům (bez plánu) Jak zrealizovat skupinovou činnost Jak zrealizov...
Út, 30 Listopad, 2021 at 1:17 ODPOLEDNE
PLÁNOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O KLIENTA
OBSAH Základní informace Plán péče Individuální plán Přání a potřeby klienta Jak zaznamenat přání a potřeby klienta Jak přehodnotit přání a potřeb...
Út, 19 Červenec, 2022 at 1:19 ODPOLEDNE
ZÁZNAMY PÉČE
OBSAH Jak vytvořit nový záznam péče Jak opravit záznam péče Jak odebrat záznam péče Jak vytvořit nový záznam péče Nový záznam péče přidáte klepnutím ...
St, 22 Září, 2021 at 3:08 ODPOLEDNE
INDIVIDUÁLNÍ PLÁN
Základní informace Poskytovatel sociálních služeb je povinen individuálně naplánovat službu dle potřeb klienta v rozsahu, který definuje prováděcí vyhláška...
St, 1 Prosinec, 2021 at 11:09 DOPOLEDNE
REALIZACE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU
Jak zaznamenat plnění cíle O tom, jak probíhá naplňování stanoveného cíle individuálního plánu se můžete rozepsat pod tlačítkem Záznamy. (KDE? Klienti – K...
St, 22 Září, 2021 at 3:08 ODPOLEDNE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE V SOCIÁLNÍ DOKUMENTACI
OBSAH Základní informace Jak přiřadit klíčového pracovníka klientovi Jak zjistit, který klienta nemá klíčového pracovník Jak zapsat stručný aktuální po...
St, 22 Září, 2021 at 3:08 ODPOLEDNE
FORMULÁŘE SOCIÁLNÍ DOKUMENTACE
OBSAH Jak sestavit klientovi formulář Jak aktualizovat formulář klienta Jak sledovat vývoj u klienta dle formuláře Jak sestavit klientovi formulář Te...
St, 22 Září, 2021 at 3:08 ODPOLEDNE
ZÁZNAM O PÁDU KLIENTA
Kdo zapisuje pád klienta? Správně by měl vždy ten, které pád viděl jako první. Formulář Protokol o pádu proto může být upravován více uživateli, například v...
Út, 30 Listopad, 2021 at 1:20 ODPOLEDNE
OSTATNÍ DOKUMENTACE
Jak přidat záznam ostatní dokumentace Z nabídky pod tlačítkem Přidat vyberte Záznam. (KDE? Klienti – Karta klienta – Ostatní dokumentace – Vaše kategorie)...
St, 22 Září, 2021 at 3:08 ODPOLEDNE